อุบลราชธานี หางานอุบลราชธานี สมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ อุบลราชธานี หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
อุบลราชธานี หางานอุบลราชธานี สมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ อุบลราชธานี หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด อุบลราชธานี Ø
หางานอุบลราชธานี สมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานอุบลราชธานี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 248022 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 187206

ตำแหน่งงานว่างธุรการฝ่ายขาย

ตำแหน่งงานว่างธุรการฝ่ายขาย

งานประจำ : เงินเดือน 1 อัตรา ด่วนมาก!!!

งานประจำ : 1 อัตรา ด่วนมาก!!! อุบลราชธานี
จัดทำเอกสารเบิกสินค้า เปิดใบสั่งซื้อ
ติดตาม ประสานงานเอกสารการขายจากเจ้าหน้าที่ขาย ให้สามารถออกเอกสารการขายได้ถูกต้อง
ส่งเอกสารการขายและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า กับฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 114608

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ( Payroll ) ประจำสำนักงานใหญ่ **ด่วนมาก**

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ( Payroll ) ประจำสำนักงานใหญ่ **ด่วนมาก**

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลง

งานประจำ : ตามที่ตกลง อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
-จัดทำค่าจ้าง เงินเดือนและผลประโยชน์ของพนักงาน
-ตรวจสอบข้อมูล เช็คเวลาทำงาน OT และขาด ลา มาสาย ของพนักงาน
-จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องข้องกับระบบเงินเดือนและค่าจ้าง
-งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 184888

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายมือถือ ประจำร้าน jaymart สาขา โลตัส จันทบุรี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายมือถือ ประจำร้าน jaymart สาขา โลตัส จันทบุรี

งานประจำ : เงินเดือน 2 อัตรา

งานประจำ : 2 อัตรา อุบลราชธานี
1.นำเสนอสินค้ามือถือ และบริการให้กับลูกค้า
2.ปฎิบัติงานตาม “หน้าที่” ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการสาขา
3.ให้ความช่วยเหลืองานด้านธุรการ เช่น เช็คสต็อก งานเอกสารต่างๆ
4.เข้าร่วมการฝึกอบรมต่าง ๆ ตามที่ได้รับคำสั่งจากผู้จัดการสาขา มีส่วนร่วมและเสนอความคิดเห็นในการประชุมอย่างเต็มที่
5.เข้าร่วมการจัดงานนอกสถานที่ EXHIBITION
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 186644
เลขที่ประกาศ : 140722

ตำแหน่งงานว่างพี่เลี้ยงเด็ก ด่วน!!

ตำแหน่งงานว่างพี่เลี้ยงเด็ก ด่วน!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง อุบลราชธานี
-ดูแลเด็กผู้ชาย อายุ 1-2 ขวบ 1คน
-จัดเตรียมอาหาร ป้อนข้าว นม อาบน้ำให้น้อง
-ส่งเสริมพัฒนาเด็กตามวัย
-ทำงานบ้าน
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 142799

ตำแหน่งงานว่างพนักงานตรวจสอบคุณภาพ QC

ตำแหน่งงานว่างพนักงานตรวจสอบคุณภาพ QC

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง อุบลราชธานี
-ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ คุณภาพอาหาร
-จัดทำรายงาน
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 2 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 170720

ตำแหน่งงานว่างPR Staff

ตำแหน่งงานว่างPR Staff

งานประจำ : เงินเดือน 1 บ.

งานประจำ : 1 บ. อุบลราชธานี
ประชาสัมพันธ์ให้รายละเอียดสินค้าแก่ลูกค้า สถาปนิค ผู้ที่เกี่ยวข้อง
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130387

ตำแหน่งงานว่างForman

ตำแหน่งงานว่างForman

งานประจำ : เงินเดือน 10000-15000

งานประจำ : 10000-15000 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
- อ่านแบบ แก้ไขแบบ
- สำรวจไลน์ ,ระดับ , ควบคุมการให้ระดับก่อสร้าง
- ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด
- ออกแบบ วางแผน บริหาร งานก่อสร้างให้เป็นไปตามกำหนด
- อำนวยความสะดวกและเฝ้าระวังสิ่งที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่องานก่อสร้าง
- จัดทำ BOQ สำหรับงานย่อยได้
- มีความรู้เกี่ยวกับระบบความปลอดภัย
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 183777

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เขียนแบบ ( Officer - Draftsman )

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เขียนแบบ ( Officer - Draftsman )

งานประจำ : เงินเดือน 1 บ.

งานประจำ : 1 บ. อุบลราชธานี
ปฏิบัติงานการออกแบบต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายของฝ่ายขายให้เรียบร้อยตามกำหนด ตลอดทั้งการแก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

1. ปฏิบัติงานตามนโยบายของบริษัท
2. จัดทำเอกสารไฟล์งานเขียบแบบต่างๆให้เรียบร้อยและเป็นระบบ
3. เข้าพบลูกค้า(บางกรณี) เพื่อรับข้อเสนอแนะและนำกลับมาจัดทำแบบให้ตรงตามความต้องการ
4. ประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งแก้ไขและทำให้งานออกมาเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยเพื่อส่งให้ทันตามกำหนด
5. ควบคุมดูแลและคอยติดตามการทำงานของพนักงานออกแบบให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
6. ตรวจสอบงานจริงที่ผลิตเสร็จ
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 179216

ตำแหน่งงานว่างช่างคุมเครื่อง บรรจุกระป๋องอลูมิเนียมและคาร์บอเนต (ประจำบางเลน)

ตำแหน่งงานว่างช่างคุมเครื่อง บรรจุกระป๋องอลูมิเนียมและคาร์บอเนต (ประจำบางเลน)

งานประจำ : เงินเดือน 1 ตำแหน่ง

งานประจำ : 1 ตำแหน่ง อุบลราชธานี
ดูแลเครื่องจักร บรรจุกระป๋องอลูมิเนียมและคาร์บอเนต และบำรุงรักษาแก้ไขปัญหาเครื่องจักรได้ และขบวนการผลิต
ปฎิบัติงานตามหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 23 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 185054

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย NoteBook เเบรนด์ Asus ประจำ Banana IT Central ระยอง( รายได้เฉลี่ย 18,000 - 30,000+ บาท/เดือน )

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย NoteBook เเบรนด์ Asus ประจำ Banana IT Central ระยอง( รายได้เฉลี่ย 18,000 - 30,000+ บาท/เดือน )

งานประจำ : เงินเดือน 1 อัตรา

งานประจำ : 1 อัตรา อุบลราชธานี
- เสนอขายสินค้าประเภท NoteBook (Asus)
- แนะนำวิธีการใช้งานของสินค้าให้กับลูกค้า
- ดูแลสินค้าและสต็อกสินค้าให้เรียบร้อย เช็คอุปกรณ์ส่งเสริมการขายให้ครบถ้วน
- ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ หยุด 1 วันจะไม่ตรง (ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)
- เข้างาน 11.00 - 20.00 น (หรือตามห้างกำหนด)
- ทำงาน 8 ชม./วัน พัก 1 ชม.

สวัสดิการ
1.ฐานเงินเดือน 10,620 บาท/เดือน
2.Commission + Incentive รายตัว + TarGet (ค่าเป้า)
3.ค่า KPI 1,000
4.ค่าโทรศัพท์ 200 บาท/เดือน
5.กองทุนเงินทดแทน
6.ประกันสังคม
7.อบรมพนักง
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 186109

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟฟิก (Graphic Designer)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟฟิก (Graphic Designer)

งานประจำ : เงินเดือน 1 บ.

งานประจำ : 1 บ. อุบลราชธานี วารินชำราบ
• ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น Brochure, Poster, Roll up, Backdrop, ปกหนังสือ, ป้ายไวนิล, บูธนิทรรศการโครงการ เป็นต้น สำหรับใช้ทั้งงานภายในและภายนอกองค์กร
• จัดทำสื่อรูปแบบ Infographic เพื่อสื่อสารช่องทางออฟไลน์และออนไลน์
• ประสานงานร่วมกับทีมงานของฝ่ายต่างๆ
• ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์โครงการของกลุ่มองค์กรต่างๆ
• ร่วมสร้างสรรค์ชิ้นงานส่งเสริมกิจกรรมการตลาดของบริษัท
• Artwork อื่นๆ ของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 108261

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป (ผู้พิการ)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป (ผู้พิการ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง อุบลราชธานี
บันทึกข้อมูล
จัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่
ผู้พิการต้องดูแลและช่วยเหลือตัวเองได้

หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 177775

ตำแหน่งงานว่างAdmin ธุรการบัญชี ** ด่วนมาก ***

ตำแหน่งงานว่างAdmin ธุรการบัญชี ** ด่วนมาก ***

งานประจำ : เงินเดือน 1 อัตรา

งานประจำ : 1 อัตรา อุบลราชธานี
โอกาสดีเปิดต้อนรับคุณแล้ว บริษัทฯ ต้องการรับสมัครพนักงานธุรการบัญชี มีหน้าที่ ออกเอกสาร เก็บเช็ค วางบิล งานธุรการบัญชี งานเดินเอกสารภายในสำนักงาน ด่วน! สมัครด้วยตนเองได้แล้วว
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 188060

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิครถยนต์ไฟฟ้า (EV Technician)/ช่างยนต์ PDI ประจำสาขา ลาดพร้าว

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิครถยนต์ไฟฟ้า (EV Technician)/ช่างยนต์ PDI ประจำสาขา ลาดพร้าว

งานประจำ : เงินเดือน 1 บ.

งานประจำ : 1 บ. อุบลราชธานี
1. วิเคราะห์ปัญหาด้านเทคนิคเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า
2. รับผิดชอบตรวจเช็คระบบและสภาพรถใหม่ก่อนส่งมอบลูกค้า
3. ตรวจรับรถใหม่ให้เป็นไปตามมาตราฐานของบริษัท
4. จัดทำรายงานการซ่อม
5. งานอื่นๆในส่วนงานที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 151908

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายผ่านทางโทรศัพท์ (Telesales)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายผ่านทางโทรศัพท์ (Telesales)

งานประจำ : เงินเดือน 12,000

งานประจำ : 12,000 อุบลราชธานี
-เสนอขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัท ผ่านทางโทรศัพท์
-ให้คำแนะนำลูกค้าและเสนอโปรโมชั่น

หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 114590

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประจำร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประจำร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
ให้บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 145996

ตำแหน่งงานว่างช่างควบคุมเครื่องจักร

ตำแหน่งงานว่างช่างควบคุมเครื่องจักร

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง อุบลราชธานี
-ดูแลและควบคุมเครื่องจักร
-บำรุงรักษาเครื่องจักร
-งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 3 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 187951

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดรายการเครื่องปรับอากาศLG โอมโปรสุพรรณ 450บาทวัน เริ่ม 1มีค.-31พค.67

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดรายการเครื่องปรับอากาศLG โอมโปรสุพรรณ 450บาทวัน เริ่ม 1มีค.-31พค.67

งานประจำ : เงินเดือน 1 บ.

งานประจำ : 1 บ. อุบลราชธานี
สาขาที่ เปิดรับ สาขาละ1 คน
โอมโปรสุพรรณ
วันเริ่มงาน เริ่ม 1มีค.-31พค.67

จ่ายเป็นรายวัน วันละ 450 บาท (จ่ายเฉพาะวันที่ทำงาน) หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ทำงาน 9 ชม./วัน รวมพัก 1ชม.
1 อาทิตย์ทำงาน 6 วัน บังคับ หยุด 1 วัน (ห้ามตรง เสาร์-อาทิตย์ )วันนักขัตฤกษ์ ห้ามหยุด
เวลาเข้างาน *ทำให้ครบ9ชม+รวมพัก*
09.00 น – 18.00 น
10.00 น – 19.00 น
11.00 น – 20.00 น
12.00 น -21.00 น
ตัดรอบเงินเดือน 16 – 15
เช่น 16 ก.พ - 15 มี.ค เงินเข้า 31 มีนาคม 67
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159316

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ตาชั่ง

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ตาชั่ง

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 หรือตามความสาม

งานประจำ : 10,000 หรือตามความสาม อุบลราชธานี วารินชำราบ สระสมิง
-วางแผน
-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ หรือทีมงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
-บริหารจัดการวัตถุดิบ ประเมินวัตถุดิบ
-ดูแลตาชั่ง การชั่งรถเข้า-รถออก
-สามารถทำงานล่วงเวลาได้
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 3 เดือนที่ผ่านมา

หางานอุบลราชธานี สมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานอุบลราชธานี
อุบลราชธานี ฝึกงานอุบลราชธานี งานชั่วคราวอุบลราชธานี งานนอกเวลาอุบลราชธานี งานประจำอุบลราชธานี งานราชการอุบลราชธานี งานต่างประเทศอุบลราชธานี งานอื่นๆอุบลราชธานี
หางานอุบลราชธานี สมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานอุบลราชธานี
อุบลราชธานี ฝึกงานอุบลราชธานี งานชั่วคราวอุบลราชธานี งานนอกเวลาอุบลราชธานี งานประจำอุบลราชธานี งานราชการอุบลราชธานี งานต่างประเทศอุบลราชธานี งานอื่นๆอุบลราชธานี