อุบลราชธานี หางานอุบลราชธานี สมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ อุบลราชธานี หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
อุบลราชธานี หางานอุบลราชธานี สมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ อุบลราชธานี หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด อุบลราชธานี Ø
หางานอุบลราชธานี สมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานอุบลราชธานี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 11366 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 134044

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน + ดูแลผู้สูงอายุ

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน + ดูแลผู้สูงอายุ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
แม่บ้าน และดูแลผู้สูงอายุ
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133668

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการร้านอำนาจเจริญ

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการร้านอำนาจเจริญ

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป หรือ

งานประจำ : 15,000 บาท ขึ้นไป หรือ อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
1.เคยบริหารทีมขายได้เป็นอย่างดี
2.หน้าที่ดูแล ตรวจสอบ มาตรฐานภายในร้าน ความเรียบร้อย
3.บริหารยอดขาย ควบคุมพนักงานใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปนโยบายบริษัท
4.วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ทางการตลาด การสูญเสียอื่นๆ บริหารสต๊อกสินค้า
5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133671

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกขายส่ง

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกขายส่ง

งานประจำ : เงินเดือน 20000 หรือตามตกลง

งานประจำ : 20000 หรือตามตกลง อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
ควบคุมดูแลยอดขาย เป้าให้ได้ตรงเป้าหมาย
ดูแลควบคุมการดูแล บริการลูกค้า
วางแผนทางการตลาดออกหาลุกค้า พบปะลูกค้า

หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133563

ตำแหน่งงานว่างที่ปรึกษาทางการเงิน

ตำแหน่งงานว่างที่ปรึกษาทางการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 15,000 ขึ้นไป อุบลราชธานี
เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133513

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป+ค่าค

งานประจำ : 10,000 บาทขึ้นไป+ค่าค อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
1. เสนอราคากับลูกค้าโดยดูผ่านระบบหรือถ้าปริมาณมากต้องขอราคากับทีมบริหารสินค้า
2. ติดตามการเสนอราคา เพื่อต่อรองราคากับลูกค้า
3. ทำเอกสารเกี่ยวกับการขายและการสั่งจองสินค้า
4. เตรียมเอกสารในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า (ประสานงานร่วมกับทีมจัดส่ง)
5. สอบถามลูกค้าเกี่ยวกับการใช้สินค้าที่ต้องจองนานเพื่อประสานงานทีมบริหารสินค้าดำเนินการจองสินค้าให้
6.มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า เบื้องต้น
7.แจ้งสถานการณ์ตลาดของคู่แข่งให้แก่ผู้บังคับบัญชารับทราบ

หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 19 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133247

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายหน้าร้าน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายหน้าร้าน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
ขายสินค้าหน้าร้าน ขึ้นของให้ลูกค้า (โต๊ะ เก้าอี้ และเฟอร์นิเจอร์อื่นๆ)
ตรวจสอบ Stock สินค้า
ส่งของพร้อมติดตั้งสินค้า
ติดต่อประสานงานลูกค้า

หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 21 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 133126

ตำแหน่งงานว่างGraphic Design

ตำแหน่งงานว่างGraphic Design

งานประจำ : เงินเดือน 12000-15000

งานประจำ : 12000-15000 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
1 . ออกแบบสื่อเพื่อใช้ภายในองค์กร (Brand Corporate Design) ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ (Printed Materials) เช่น นามบัตร กระดาษหัวจดหมาย ซอง ปฎิทิน ป้ายโฆษณา ป้ายประกาศต่างๆ สื่อดิจิตอลแบบภาพนิ่ง (Digital Images) สื่อดิจิตอลแบบภาพเคลื่อนไหว (Graphic Animations)
2. ออกแบบสื่อเพื่อการสื่อสารภายในองค์กร และประชาสัมพันธ์องค์กรสู่สาธารณะ ในรูปแบบของ สื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Materials) สื่อดิจิตอลแบบภาพนิ่ง (Digital Images) สื่อดิจิตอลแบบภาพเคลื่อนไหว (Graphic Animations)
3. ออกแบบและตกแต่งการจัดงานแสดงผลิตภั
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 132736

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายขายบ้านจัดสรร

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายขายบ้านจัดสรร

งานประจำ : เงินเดือน 12000-15000 โบนัสเป้าหมา

งานประจำ : 12000-15000 โบนัสเป้าหมา อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย
- วางแผนงานทีมขาย
- ประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
- ประเมิน และติดตามผล
- ฝึกอบรม พนักงานขาย
- จัดทำรายงานส่งผู้บังคับบัญชา
- ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน หยุด 1 วัน
- ปฎิบัติงานในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 25 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 132685

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ออกแบบ/กราฟฟิค ประจำ บ.มิตซูไทยยนต์ จำกัด **ด่วนมาก**

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ออกแบบ/กราฟฟิค ประจำ บ.มิตซูไทยยนต์ จำกัด **ด่วนมาก**

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงและประสบก

งานประจำ : ตามตกลงและประสบก อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
ออกแบบ ควบคุม ดูแลงานตกแต่งเกี่ยวกับโชว์รูมรถยนต์
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 26 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 132092

ตำแหน่งงานว่างเซลล์พรีออเดอร์

ตำแหน่งงานว่างเซลล์พรีออเดอร์

งานประจำ : เงินเดือน 18,000+

งานประจำ : 18,000+ อุบลราชธานี
- จดออเดอร์สินค้า
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131921

ตำแหน่งงานว่างธุรการแอดมิน สาขาอำนาจเจริญ

ตำแหน่งงานว่างธุรการแอดมิน สาขาอำนาจเจริญ

งานประจำ : เงินเดือน 10,800 บ.

งานประจำ : 10,800 บ. อุบลราชธานี
- ดูแลคลังสินค้า สต๊อกสินค้า
- ดูแลพนักงานขาย
- ทำรายงานรายรับ-รายจ่าย
- นำเงินรายรับไปฝากธนาคารทุกเย็น
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131717

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย จ.สุราษฎร์ธานี (หน่วยรถ/เงินสด)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย จ.สุราษฎร์ธานี (หน่วยรถ/เงินสด)

งานประจำ : เงินเดือน รายได้รวม 20,000 บาท

งานประจำ : รายได้รวม 20,000 บาท อุบลราชธานี
-ออกเสนอขายผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัทฯ เช่น น้ำจิ้มสุกี้ น้ำยำ ซอสพริก ฯ
-ออกเยี่ยมร้านค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 131710

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย จ.กำแพงเพชร (หน่วยรถ/เงินสด)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย จ.กำแพงเพชร (หน่วยรถ/เงินสด)

งานประจำ : เงินเดือน รายได้รวม 20,000 บาท

งานประจำ : รายได้รวม 20,000 บาท อุบลราชธานี
-ออกเสนอขายผลิตภัณฑ์ ในเครือบริษัทฯ เช่น น้ำจิ้มสุกี้ น้ำยำ ซอสพริก ฯ
-ออกเยี่ยมร้านค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131709

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย จ.นครราชสีมา (หน่วยรถ/เงินสด)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย จ.นครราชสีมา (หน่วยรถ/เงินสด)

งานประจำ : เงินเดือน รายได้รวม 20,000 บาท

งานประจำ : รายได้รวม 20,000 บาท อุบลราชธานี
-ออกเสนอขายผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัทฯ เช่น น้ำจิ้มสุกี้ น้ำยำ ซอสพริกฯ
-ออกเยี่ยมร้านค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131698

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ แอดมิน สาขาบุรีรัมย์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ แอดมิน สาขาบุรีรัมย์

งานประจำ : เงินเดือน 10,800

งานประจำ : 10,800 อุบลราชธานี
-ดูแลคลังสินค้า ดูแลสต๊อกสินค้า
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131700

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะ

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะ

งานประจำ : เงินเดือน รายได้รวม 20,000 บาท

งานประจำ : รายได้รวม 20,000 บาท อุบลราชธานี
-ออกเสนอขายผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัทฯ เช่น น้ำจิ้มสุกี้ น้ำยา ซอสพริก ฯ
-ออกเยี่ยมร้านร้านค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131697

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ แอดมิน สาขาสุรินทร์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ แอดมิน สาขาสุรินทร์

งานประจำ : เงินเดือน 10,800

งานประจำ : 10,800 อุบลราชธานี
-ดูแลคลังสินค้า ดุแลสต๊อกสินค้า
-ดูแลพนักงานขาย
-ทำรายงานรายรับ รายจ่าย
-นำเงินรายรับไปฝากธนาคารทุกเย็น
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131715

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย จ.ศรีสะเกษ (หน่วยรถ/เงินสด)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย จ.ศรีสะเกษ (หน่วยรถ/เงินสด)

งานประจำ : เงินเดือน รายได้รวม 20,000 บาท

งานประจำ : รายได้รวม 20,000 บาท อุบลราชธานี
-เสนอขายสินค้าในเครือ บริษัท เช่น น้ำจิ้มสุกี้ น้ำยำ ซอสพริกฯ
-ออกเยี่ยมร้านค้า ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 131706

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย จ.สุรินทร์ (หน่วยรถ/เงินสด)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย จ.สุรินทร์ (หน่วยรถ/เงินสด)

งานประจำ : เงินเดือน รายได้รวม 20,000 บาท

งานประจำ : รายได้รวม 20,000 บาท อุบลราชธานี
-ออกเสนอขายผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัทฯ เช่น น้ำจิ้มสุกี้ น้ำยำ ซอสพริกฯ
-ออกเยี่ยมร้านค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131695

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน วันละ 325 บาท

งานประจำ : วันละ 325 บาท อุบลราชธานี
-ผลิตสินค้าในเครือบริษัท
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานอุบลราชธานี สมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานอุบลราชธานี
อุบลราชธานี ฝึกงานอุบลราชธานี งานชั่วคราวอุบลราชธานี งานนอกเวลาอุบลราชธานี งานประจำอุบลราชธานี งานราชการอุบลราชธานี งานต่างประเทศอุบลราชธานี งานอื่นๆอุบลราชธานี
หางานอุบลราชธานี สมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานอุบลราชธานี
อุบลราชธานี ฝึกงานอุบลราชธานี งานชั่วคราวอุบลราชธานี งานนอกเวลาอุบลราชธานี งานประจำอุบลราชธานี งานราชการอุบลราชธานี งานต่างประเทศอุบลราชธานี งานอื่นๆอุบลราชธานี