อุบลราชธานี หางานอุบลราชธานี สมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ อุบลราชธานี หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
อุบลราชธานี หางานอุบลราชธานี สมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ อุบลราชธานี หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด อุบลราชธานี Ø
หางานอุบลราชธานี สมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานอุบลราชธานี


เลขที่ประกาศ : 084470

พนักงานขับรถ ประจำที่ โฮมวัน สาขา ศรีสะเกษ

พนักงานขับรถ ประจำที่ โฮมวัน สาขา ศรีสะเกษ

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลง

งานประจำ : ตามที่ตกลง อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
จัดส่งสินค้า
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 084247

ผู้จัดการแผนกธุรการ

ผู้จัดการแผนกธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง อุบลราชธานี วารินชำราบ หนองกินเพล
1.บริหารตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่/ยานพาหนะ
2.บริหารตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยการรักษาความสะอาด
3.บริหารตรวจสอบการรับส่งเอกสาร
4.ตรวจสอบงานขออนุญาต/ต่อใบอนุญาต
5.ดูแลระบบคุณภาพ
6.ตรวจสอบงานด้านทรัพย์สิน
7.อำนวยความสะดวกการประสานงานของแต่ละฝ่าย
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 083723

ที่ปรึกษาการขาย (สาขาพิบูลมังสาหาร)

ที่ปรึกษาการขาย (สาขาพิบูลมังสาหาร)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง อุบลราชธานี
-
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083722

ที่ปรึกษาการขาย (สาขาเดชอุดม)

ที่ปรึกษาการขาย (สาขาเดชอุดม)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง อุบลราชธานี
-
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083731

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่คลังสินค้า

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่คลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 9600

งานประจำ : 9600 อุบลราชธานี
จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ ตามใบเบิกสินค้าของผู้รับเหมา จัดเก็บวัสดุ - อุปกรณ์ให้เป็นระเบียบ หาและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามใบสั่งซื้อ ดูแลความสะอาดภายในคลังสินค้า และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083721

ผู้จัดการฝ่ายขาย (สาขาอำนาจเจริญ)

ผู้จัดการฝ่ายขาย (สาขาอำนาจเจริญ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง อุบลราชธานี
-
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083761

ช่างประจำอาคาร

ช่างประจำอาคาร

งานประจำ : เงินเดือน 15,000

งานประจำ : 15,000 อุบลราชธานี
ติดตั้ง ดูแล ซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า ประปา โทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ อินเตอร์เน็ต กล้องวงจรปิด สระว่ายน้ำ
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083322

กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพ Graphic Design

กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพ Graphic Design

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-15,000

งานประจำ : 12,000-15,000 อุบลราชธานี
-ออกแบบชิ้นงานสำหรับสื่อ Social Media ทั้งภาพนิ่งและวีดีโอ
-คิดกิจกรรมและ caption สำหรับ Social Media ร่วมกับ social media specialist
-ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในงาน Social Media และกิจกรรมหรือแคมเปญต่างๆบนเว็บไซต์ตามที่ได้รับมอบหมาย
-งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083222

พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง อุบลราชธานี วารินชำราบ หนองกินเพล
- รับวางบิลพร้อมตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการวางบิล
- จัดทำเอกสารแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินจากลูกค้าและติดตามทวงหนี้คงค้างเกินกำหนดระยะเวลา
- บันทึกบัญชีลูกหนี้และบุญชีรายได้, ตัดชำระลูกหนี้ในระบบตามเอกสาร
- จัดทำรายงานกระทบยอดลูกหนี้และยืนยันยอดลูกหนี้
- ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ และใบเพิ่มหนี้ พร้อมจัดเก็บเอกสาร
- งานอื่นๆที่ไ้ด้รับมอบหมาย
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083254

Graphic Design

Graphic Design

งานประจำ : เงินเดือน 12000+

งานประจำ : 12000+ อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
- ออกแบบป้ายโฆษณา
- ดูแลและบริหารการตลาด
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082562

ผู้จัดการร้านธาตุพนม

ผู้จัดการร้านธาตุพนม

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป หรือ

งานประจำ : 15,000 บาท ขึ้นไป หรือ อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
1.เคยบริหารทีมขายได้เป็นอย่างดี
2.หน้าที่ดูแล ตรวจสอบ มาตรฐานภายในร้าน ความเรียบร้อย
3.บริหารยอดขาย ควบคุมพนักงานใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปนโยบายบริษัท
4.วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ทางการตลาด การสูญเสียอื่นๆ บริหารสต๊อกสินค้า
5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082561

ผู้จัดการร้านกุฉินารายณ์

ผู้จัดการร้านกุฉินารายณ์

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป หรือ

งานประจำ : 15,000 บาท ขึ้นไป หรือ อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
1.เคยบริหารทีมขายได้เป็นอย่างดี
2.หน้าที่ดูแล ตรวจสอบ มาตรฐานภายในร้าน ความเรียบร้อย
3.บริหารยอดขาย ควบคุมพนักงานใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปนโยบายบริษัท
4.วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ทางการตลาด การสูญเสียอื่นๆ บริหารสต๊อกสินค้า
5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082560

เจ้าหน้าที่ LPS ประจำสาขามุกดาหาร

เจ้าหน้าที่ LPS ประจำสาขามุกดาหาร

งานประจำ : เงินเดือน 9,540 + ค่าความเสี่ยง

งานประจำ : 9,540 + ค่าความเสี่ยง อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
ตรวจสอบบริเวณทางเข้า คัดกรองสุ่มเสียงการสูญเสีย
ตรวจสอบความเรียบร้อย ป้ายราคา สินค้าในร้าน
ตรวจสอบพนักงานเข้าออก พื้นที่
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082564

หัวหน้าแผนกขายปลีก (เซรามิก/สุขภัณฑ์/ประตู-หน้าต่าง/เครื่องใช้ภายในบ้าน) ประจำสาขามุกดาหาร

หัวหน้าแผนกขายปลีก (เซรามิก/สุขภัณฑ์/ประตู-หน้าต่าง/เครื่องใช้ภายในบ้าน) ประจำสาขามุกดาหาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
1. งานขาย
1.1 รับออเดอร์จากลูกค้า พร้อมทำการบริการหลังการขายให้กับลูกค้า
1.2 ทำการขายสินค้าให้กับลูกค้า
1.3 จัดรถเพื่อนำสินค้าไปส่งให้กับลูกค้าตามตกลง โดยประสานกับจัดส่งโดยตรง
1.4 ประสานเรื่องการเก็บเงินจากบัญชี, เรื่องการวางบิลเพื่อเรียกเก็บเงิน
2. ลูกค้าสัมพันธ์
2.1 ดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้า
2.2 ออกเยี่ยมลูกค้าเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อสร้างความสัมพันธ์และติดตามการขาย

หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082559

เจ้าหน้าที่ธุรการ/บัญชี ( ไทยยนต์ทรัค แอนด์เทลเลอร์ อุบลราชธานี ) **ด่วนมาก**

เจ้าหน้าที่ธุรการ/บัญชี ( ไทยยนต์ทรัค แอนด์เทลเลอร์ อุบลราชธานี ) **ด่วนมาก**

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
1. สนับสนุนเอกสาร
2. ตรวจสอบเอกสาร
3. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและนอกบริษัทงานธุรการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082563

พนักงานขาย PC แนะนำสินค้า ประจำสาขามุกดาหาร

พนักงานขาย PC แนะนำสินค้า ประจำสาขามุกดาหาร

งานประจำ : เงินเดือน 9,540 + INCENTIVE

งานประจำ : 9,540 + INCENTIVE อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
-ติดต่อประสานงานขายแผนกเซรามิค ,แผนกสุขภัณฑ์ ,แผนกประตูหน้างต่าง ,เครื่องใช้ไฟฟ้า, ห้องครัว ,
อุกรณ์ประปาสวนเกษตร
-ให้บริการลูกค้า ขอเสนอแนะการขาย
-ประสานงานขายภายในองค์กร

หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082542

พนักงานควบคุมการผลิตคอนกรีต

พนักงานควบคุมการผลิตคอนกรีต

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง อุบลราชธานี วารินชำราบ หนองกินเพล
-ควบคุมการผลิตคอนกรีตผ่านเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์
-ควบคุมเครื่องจักรในการโกยหินทรายเพื่อใช้ในการผลิตคอนกรีต
-ตรวจสอบและซ่อมบำรุงเบื้องต้นเครื่องจักรในการผลิตร่วมกับทีมงาน
-สรุปรายงานการผลิตประจำวัน
- QC วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 19 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082151

ผู้จัดการสาขา (รถจักรยานยนต์สาขา ศรีสะเกษ ) **ด่วนมาก**

ผู้จัดการสาขา (รถจักรยานยนต์สาขา ศรีสะเกษ ) **ด่วนมาก**

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าค

งานประจำ : ตามโครงสร้าง+ค่าค อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
ดูแลงานขายรถจักรยานยนต์ ,การตลาด,รายงานการขาย,ดูแลศูนย์บริการและระบบงานทั่วไป
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082152

ผู้จัดการสาขา (รถจักรยานยนต์สาขา ศรีเมืองใหม่) **ด่วนมาก**

ผู้จัดการสาขา (รถจักรยานยนต์สาขา ศรีเมืองใหม่) **ด่วนมาก**

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าค

งานประจำ : ตามโครงสร้าง+ค่าค อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
ดูแลงานขายรถจักรยานยนต์ ,การตลาด,รายงานการขาย,ดูแลศูนย์บริการและระบบงานทั่วไป
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082107

ผู้จัดการร้าน จังหวัดอำนาจเจริญ

ผู้จัดการร้าน จังหวัดอำนาจเจริญ

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป หรือ

งานประจำ : 15,000 บาท ขึ้นไป หรือ อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
1.เคยบริหารทีมขายได้เป็นอย่างดี
2.หน้าที่ดูแล ตรวจสอบ มาตรฐานภายในร้าน ความเรียบร้อย
3.บริหารยอดขาย ควบคุมพนักงานใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปนโยบายบริษัท
4.วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ทางการตลาด การสูญเสียอื่นๆ บริหารสต๊อกสินค้า
5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 22 วันที่ผ่านมา

หางานอุบลราชธานี สมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานอุบลราชธานี
อุบลราชธานี ฝึกงานอุบลราชธานี งานชั่วคราวอุบลราชธานี งานนอกเวลาอุบลราชธานี งานประจำอุบลราชธานี งานราชการอุบลราชธานี งานต่างประเทศอุบลราชธานี งานอื่นๆอุบลราชธานี
หางานอุบลราชธานี สมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานอุบลราชธานี
อุบลราชธานี ฝึกงานอุบลราชธานี งานชั่วคราวอุบลราชธานี งานนอกเวลาอุบลราชธานี งานประจำอุบลราชธานี งานราชการอุบลราชธานี งานต่างประเทศอุบลราชธานี งานอื่นๆอุบลราชธานี