อุบลราชธานี หางานอุบลราชธานี สมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ อุบลราชธานี หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
อุบลราชธานี หางานอุบลราชธานี สมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ อุบลราชธานี หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด อุบลราชธานี Ø
หางานอุบลราชธานี สมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานอุบลราชธานี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 167928 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 170720

ตำแหน่งงานว่างPR Staff

ตำแหน่งงานว่างPR Staff

งานประจำ : เงินเดือน 1 บ.

งานประจำ : 1 บ. อุบลราชธานี
ประชาสัมพันธ์ให้รายละเอียดสินค้าแก่ลูกค้า สถาปนิค ผู้ที่เกี่ยวข้อง
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 114596
เลขที่ประกาศ : 135633

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายอิสระ Freelance Sale

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายอิสระ Freelance Sale

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
ฝ่ายขายอิสระ ไม่มีเงินเดือนประจำ รายได้มาจากการแนะนำสินค้าและปิดการขายได้สำเร็จ ค่าคอม 3-10% หรือเสนอติดต่อลูกค้าใหม่ให้กับบริษัทในพื่นที่ของตนเอง ไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศ ทางบริษัท มีที่ปรึกษาการขายให้เพื่อรับส่งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของทางบริษัท หรือ สามารถให้ทีมที่ปรึกษาฝ่ายขายของทางบริษัทช่วยปิดการขายได้
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 170570

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเครื่่องกล (บจก.เลิศพัฒนาศรีสะเกษ)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเครื่่องกล (บจก.เลิศพัฒนาศรีสะเกษ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง อุบลราชธานี
1. ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลในโรงงาน ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
2. ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงเครื่องจักรกลในโรงงาน ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. วิเคราะห์หาสาเ
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109369

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ อุบลราชธานี วารินชำราบ สระสมิง
- ส่งเสริมงานขายผลิตภัณฑ์สินค้าที่เกี่ยวกับงานเกษตรของ บจก. วี กรีน อะกริคัลเจอร์ ตลอดจนสามารถปิดการขายได้
- ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์อื่นๆของบริษัทฯ จนปิดงานขายได้
- รับผิดชอบด้านงานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าเกษตรและวัสดุสิ้นเปลืองของบริษัทฯ (ใช้คอมพิวเตอร์คล่องเรียนรู้ไว)
- ติดตามสอบถามตอบปัญหาข้อสงสัยของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
- จัดทำสรุปรายงานผลด้านงานต้นทุนและงานขายในทุกๆสัปดาห์และประจำเดือน
- ดูแลงานโฆษณาและทำการตลาดออนไลน์ที่บริษัทมีอยู่แล้วให้ดีที่สุด
- สามารถทำงานธ
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109378

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรควบคุมงานผลิต

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรควบคุมงานผลิต

งานประจำ : เงินเดือน 17,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 17,000 ขึ้นไป อุบลราชธานี วารินชำราบ สระสมิง
- ใช้ความรู้ความสามารถ ทางด้านการคิดคำนวณ ทางด้านวิศวกรรม และการบริหาร รับผิดชอบกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้
- รับผิดชอบทีมงานให้ทำงานอย่างมีระบบระเบียบ และความรับผิดชอบ เพื่อให้ได้ผลงานตามที่หวังเอาไว้
- รับผิดชอบ น้ำใจ ความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทุกคนในทีม
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ หรือทีมงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
- สามารถพัก ณ ที่พักที่ทางบริษัทเตรียมไว้ให้ได้ ใน วันทำงานปกติ (จ. - ส. 8:30 - 17:30) สัปดาห์ละ 3 วันขึ้นไป หาก
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 28 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 116526

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริหารงานขาย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริหารงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง อุบลราชธานี วารินชำราบ หนองกินเพล
ดูแลงานด้านการขาย เอกสาร ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118524

ตำแหน่งงานว่างSale พนักงานขาย

ตำแหน่งงานว่างSale พนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง อุบลราชธานี วารินชำราบ สระสมิง
-นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ตามร้านค้าขนาดกลาง
- เข้าพบติดต่อลูกค้าตามร้านค้า
- ใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
- ทำสินค้าตัวอย่าง,ถ่ายรูปสินค้า,Presentสินค้า,โทรติดต่อลูกค้า,เข้าหาลูกค้า,ปิดการขาย ฯลฯ
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 122828

ตำแหน่งงานว่างที่ปรึกษาการขาย (Sale)

ตำแหน่งงานว่างที่ปรึกษาการขาย (Sale)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง อุบลราชธานี วารินชำราบ สระสมิง
- ขายผลิตภัณฑ์ตามร้านค้าขนาดกลาง
- เข้าพบติดต่อลูกค้าตามร้านค้า
- ใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
- ทำสินค้าตัวอย่าง,ถ่ายรูปสินค้า,Presentสินค้า,โทรติดต่อลูกค้า,เข้าหาลูกค้า,ปิดการขาย ฯลฯ
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126773

ตำแหน่งงานว่างIT SUPPORT (ด่วนที่สุด)

ตำแหน่งงานว่างIT SUPPORT (ด่วนที่สุด)

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 หรือตามโครงสร้

งานประจำ : 12,000 หรือตามโครงสร้ อุบลราชธานี
-ดูแล ออกแบบ และวิเคราะห์ระบบ
-ตรวจสอบและสนับสนุนการทำงานของ User
-ดูแลระบบ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
-และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134763

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายบัญชี/การเงิน

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายบัญชี/การเงิน

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-20,000

งานประจำ : 15,000-20,000 อุบลราชธานี วารินชำราบ สระสมิง
1.สรุปยอดรายรับ-รายจ่าย
2.ตรวจสอบยอดเงิน
3.แยกประเภทหมวดบัญชีให้ตรงตามหมวดบัญชีมาตราฐาน
4.ตรวจสอบและอนุมัติยอดรายรับ-รายจ่ายทั้งหมด
5.สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 142879

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายขาย

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายขาย

งานประจำ : เงินเดือน 20,000-40,000 บาท

งานประจำ : 20,000-40,000 บาท อุบลราชธานี วารินชำราบ สระสมิง
- บริหารงานขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ขายผลิตภัณฑ์สินค้าของบริษัท วี กรีน อะกริคัลเจอร์
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน อื่นๆ ได้ดี
- ใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
- ทำสินค้าตัวอย่าง,ถ่ายรูปสินค้า,Presentสินค้า,โทรติดต่อลูกค้า,เข้าหาลูกค้า,ปิดการขาย ฯลฯ


หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 28 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 143977

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายผลิตและสวนเกษตร

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายผลิตและสวนเกษตร

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง อุบลราชธานี วารินชำราบ สระสมิง
1.ดูแลงานผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้แก่ ถ่านไม้ไผ่ ถ่านไม้ยูคา ถ่านเบญพันธ์ุ ต้นกล้าไม้ น้ำส้มควันไม้ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ
2.ดูแลส่งเสริมพืชพันธ์ุในแปลงเกษตรของโรงงานเพื่อให้เป็นแปลงส่งเสริมของโรงงานต่อไป
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 148982

ตำแหน่งงานว่างออกแบบผลิตภัฑณ์/Product Desigan

ตำแหน่งงานว่างออกแบบผลิตภัฑณ์/Product Desigan

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง อุบลราชธานี วารินชำราบ สระสมิง
ออกแบบผลิตภัฑณ์จากไม้ยางพารา อาทิเช่น โต๊ะ เก้าอี้ เฟอร์นิเจอร์ สิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้าน หรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 151561

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย หน่วยรถมอไซต์ ด่วน!!

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย หน่วยรถมอไซต์ ด่วน!!

งานประจำ : เงินเดือน 12,000

งานประจำ : 12,000 อุบลราชธานี
1.วางแผนการขาย รับผิดชอบเป้าหมายยอดขายตามที่บริษัทกำหนด
2.ออกตลาดเพื่อเสนอขายสินค้า ดูแลสินค้า
3.ดูแล Stock สินค้าในรถให้เพียงพอต่อการขาย
4.ทำรายงานการขาย และเก็บเงินสดโอนเข้าบริษัททุกวัน
5.รักษาฐานลูกค้าเก่า และเปิดร้านค้าใหม่
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 156304

ตำแหน่งงานว่างData analysis

ตำแหน่งงานว่างData analysis

งานประจำ : เงินเดือน 20,000+++

งานประจำ : 20,000+++ อุบลราชธานี วารินชำราบ สระสมิง
1หน้าที่ของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล ทำการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจด้านสถิติจากข้อมูลของบริษัท ให้วิธีแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพแก่องค์กรโดยการวิเคราะห์และแปรข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ซึ่งจะช่วยให้สามารถตัดสินใจได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น นักวิเคร์ข้อมูลจะจัดทำเอกสารข้อมูลด้นธุรกิจขององค์กรซึ่งจะช่วยเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติงาน
2.เน้นการทำงานที่เป็นตัวเลขและการใช้ Excel ขั้นสูง
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 158526

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ (รับชาวต่างชาติ)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ (รับชาวต่างชาติ)

งานประจำ : เงินเดือน 18,000

งานประจำ : 18,000 อุบลราชธานี
1. ประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศ
2. โต้ตอบจดหมายลูกค้าต่างประเทศ
3. ประสานงานงานขายกับลูกค้าต่างประเทศ
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 158858

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเครื่องกล

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเครื่องกล

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง อุบลราชธานี วารินชำราบ หนองกินเพล
ควบคุมงานด้านเครื่องกลภายในโรงงาน
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 28 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 160994

ตำแหน่งงานว่างนักโภชนาการอาหาร

ตำแหน่งงานว่างนักโภชนาการอาหาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลง

งานประจำ : ตามที่ตกลง อุบลราชธานี
- แนะนำและให้ความรู้พื้นฐานในการแก้ปัญหาด้านสุขอนามัย เกี่ยวกับโภชนาการ และความปลอดภัย ของอาหารที่บริโภค
- คิดค้นสูตรอาหาร ตามหลักโภชนาการ ที่ไม่มีสารเจือปน
- คิดค้นวิธีการถนอมอาหารในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถใช้ได้จริง
- ประมาณการต้นทุนการผลิต จัดหาแหล่งวัตถุดิบ และแหล่งตลาดที่เหมาะสม
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 162514

ตำแหน่งงานว่างCreative ออกแบบและสร้างสรรค์ผลงาน

ตำแหน่งงานว่างCreative ออกแบบและสร้างสรรค์ผลงาน

งานประจำ : เงินเดือน 12000-16000 บาท (ขึ้นอยู่

งานประจำ : 12000-16000 บาท (ขึ้นอยู่ อุบลราชธานี
1. คิดสร้างสรรค์ Content เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทและอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ค้นหาข้อมูล จัดทำข้อมูล เพื่อเผยแพร่บน Web Site สื่อต่างๆ และ Social Media ช่องทางต่างๆ ของบริษัท
3. คิดสร้างสรรค์ S
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 28 วันที่ผ่านมา

หางานอุบลราชธานี สมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานอุบลราชธานี
อุบลราชธานี ฝึกงานอุบลราชธานี งานชั่วคราวอุบลราชธานี งานนอกเวลาอุบลราชธานี งานประจำอุบลราชธานี งานราชการอุบลราชธานี งานต่างประเทศอุบลราชธานี งานอื่นๆอุบลราชธานี
หางานอุบลราชธานี สมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานอุบลราชธานี
อุบลราชธานี ฝึกงานอุบลราชธานี งานชั่วคราวอุบลราชธานี งานนอกเวลาอุบลราชธานี งานประจำอุบลราชธานี งานราชการอุบลราชธานี งานต่างประเทศอุบลราชธานี งานอื่นๆอุบลราชธานี