อุบลราชธานี วารินชำราบ หางานอุบลราชธานี สมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ อุบลราชธานี วารินชำราบ หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
อุบลราชธานี วารินชำราบ หางานอุบลราชธานี สมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ อุบลราชธานี วารินชำราบ หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด อุบลราชธานี Ø
หางานอุบลราชธานี สมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานอุบลราชธานี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 5663 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 109373

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริหารทีมตัดไม้(คนและเครื่องจักร)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริหารทีมตัดไม้(คนและเครื่องจักร)

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 + (ดูรายละเอียดใ

งานประจำ : 20,000 + (ดูรายละเอียดใ อุบลราชธานี วารินชำราบ สระสมิง
- บริหารการตัด การขนไม้ท่อนขึ้นลงรถ การขนส่งไปหาลูกค้าตรงเวลา สามารถอยู่หน้างานได้เป็นระยะเวลาอย่างน้อยครั้งละ 7-9 วัน
- ฐานเงินเดือน 10,000 + incentive การบริหารทีมตัด 10,000-20,000 ต่อเดือนหากทำได้ตามเป้า มีค่าน้ำมัน เบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก
- ใช้ความรู้ความสามารถ ทางด้านการคิดคำนวณ ทางด้านวิชาการเกษตร ทำงานหน้างานจริงได้ รู้จักการบริหารคนงาน รับผิดชอบแปลงไม้ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้
- รับผิดชอบทีมงานให้ทำงานอย่างมีระบบระเบียบ และความรับผิดชอบ เพื่อให้ได้ผลงานตามที่หวัง
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109381

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน 9,500 ขึ้นไป หรือ ตาม

งานประจำ : 9,500 ขึ้นไป หรือ ตาม อุบลราชธานี วารินชำราบ สระสมิง
จัดทำเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย, ใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี, ใช้ทักษะคิดคำนวณทางตัวเลขประกอบในงาน, ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ(อาจมีการเดินทางในการติดต่อประสานงานบ้างตามวาระโอกาส)
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109368

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายบุคคล

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน 17,000 +/-

งานประจำ : 17,000 +/- อุบลราชธานี วารินชำราบ สระสมิง
จัดการดูแลและบริหารงานฝ่ายบุคคลของบริษัทฯ
จัดการดูแลงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายได้
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109374

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่พัฒนาแปลงเพาะปลูก

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่พัฒนาแปลงเพาะปลูก

งานประจำ : เงินเดือน 14,00-17,000/+,-

งานประจำ : 14,00-17,000/+,- อุบลราชธานี วารินชำราบ สระสมิง
- ใช้ความรู้ความสามารถ ทางด้านการคิดคำนวณ ทางด้านวิชการเกษตร ทำงานหน้างานจริงได้ รู้จักการบริหารคนงาน รับผิดชอบแปลงเพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้
- รับผิดชอบทีมงานให้ทำงานอย่างมีระบบระเบียบ และความรับผิดชอบ เพื่อให้ได้ผลงานตามที่หวังเอาไว้
- รับผิดชอบ น้ำใจ ความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทุกคนในทีม
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ หรือทีมงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
- สามารถพัก ณ ที่พักที่ทางบริษัทเตรียมไว้ให้ได้หากทางบริษัทฯมีความต้องการ ใน วันทำ
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109367

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริหารวัตถุดิบ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริหารวัตถุดิบ

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 - 15,000 ขึ้นกับประส

งานประจำ : 11,000 - 15,000 ขึ้นกับประส อุบลราชธานี วารินชำราบ สระสมิง
วางแผน ติดต่อประสานงาน บริหารจัดการวัตถุดิบเข้าโรงงานให้ได้ตามปริมาณที่บริษัทฯกำหนด
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109370

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ อุบลราชธานี วารินชำราบ สระสมิง
ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติิตามปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
- กำหนดมาตรการป้องกัน และขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย
- รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลจัดทำรายงานด้านความปลอดภัย
- ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 109363
เลขที่ประกาศ : 109364

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเขียนแบบ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเขียนแบบ

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 - 14,000

งานประจำ : 12,000 - 14,000 อุบลราชธานี วารินชำราบ สระสมิง
- ดูแลรับผิดชอบงานเขียนแบบและออกแบบ
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109379

ตำแหน่งงานว่างนักบัญชี , ธุรการ

ตำแหน่งงานว่างนักบัญชี , ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน 12,500-20,000/+,-

งานประจำ : 12,500-20,000/+,- อุบลราชธานี วารินชำราบ สระสมิง
- ทำบัญชี รายรับรายจ่าย บิล ภาษี ใบสำคัญจ่าย หักภาษี ฯลฯ ด้วยความละเอียด รวดเร็ว และถูกต้อง
- ใช้โปรแกรม Express และ Excel ในการทำงานเป็นหลัก
- จัดทำเอกสารของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความละเอียด รวดเร็ว และถูกต้อง
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109375

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา / ผู้ดูแลโครงการก่อสร้างและระบบ

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา / ผู้ดูแลโครงการก่อสร้างและระบบ

งานประจำ : เงินเดือน 25,000+ หรือ ตามความสา

งานประจำ : 25,000+ หรือ ตามความสา อุบลราชธานี วารินชำราบ สระสมิง
- ใช้ความรู้ความสามารถ ทางด้านการคิดคำนวณ ทางด้านวิศวกรรม และการบริหารผู้รับเหมาและการก่อสร้าง รับผิดชอบโครงการ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้
- รับผิดชอบทีมงานให้ทำงานอย่างมีระบบระเบียบ และความรับผิดชอบ เพื่อให้ได้ผลงานตามที่หวังเอาไว้
- รับผิดชอบ น้ำใจ ความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทุกคนในทีม
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ หรือทีมงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
- สามารถพัก ณ ที่พักที่ทางบริษัทเตรียมไว้ให้ได้ ใน วันทำงานปกติ (จ. - ส. 8:30 - 17:30) สัปดาห์ละ 3 วันขึ้น
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109380

ตำแหน่งงานว่างรองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติงาน

ตำแหน่งงานว่างรองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติงาน

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป หรือ ตาม

งานประจำ : 20,000 ขึ้นไป หรือ ตาม อุบลราชธานี วารินชำราบ สระสมิง
- ใช้ความรู้ความสามารถ ทางด้านการคิดคำนวณ ทางด้านวิศวกรรม และการบริหาร รับผิดชอบกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงพลังงานทางเลือกให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้
- รับผิดชอบทีมงานให้ทำงานอย่างมีระบบระเบียบ และความรับผิดชอบ เพื่อให้ได้ผลงานตามที่หวังเอาไว้
- รับผิดชอบ น้ำใจ ความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทุกคนในทีม
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ หรือทีมงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
- สามารถพัก ณ ที่พักที่ทางบริษัทเตรียมไว้ให้ได้ ใน วันทำงานปกติ (จ. - ส. 8:30 - 17:30)
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109376

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมเครื่องยนต์และเครื่องจักร

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมเครื่องยนต์และเครื่องจักร

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 หรือตามความสาม

งานประจำ : 10,000 หรือตามความสาม อุบลราชธานี วารินชำราบ สระสมิง
ซ่อมรถไถ รถกระบะ รถแบคโฮ เครื่องตัดหญ้า เครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์อื่นๆ ทำตารางดูแล เชคสภาพ ซ่อมบำรุง ตามระยะ ตรวจอะไหล่อุปกรณ์ สอนการใช้งานเครื่องจักรต่างๆให้กับพนักงานท่านอื่น
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 109369

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ อุบลราชธานี วารินชำราบ สระสมิง
- ส่งเสริมงานขายผลิตภัณฑ์สินค้าที่เกี่ยวกับงานเกษตรของ บจก. วี กรีน อะกริคัลเจอร์ ตลอดจนสามารถปิดการขายได้
- ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์อื่นๆของบริษัทฯ จนปิดงานขายได้
- รับผิดชอบด้านงานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าเกษตรและวัสดุสิ้นเปลืองของบริษัทฯ (ใช้คอมพิวเตอร์คล่องเรียนรู้ไว)
- ติดตามสอบถามตอบปัญหาข้อสงสัยของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
- จัดทำสรุปรายงานผลด้านงานต้นทุนและงานขายในทุกๆสัปดาห์และประจำเดือน
- ดูแลงานโฆษณาและทำการตลาดออนไลน์ที่บริษัทมีอยู่แล้วให้ดีที่สุด
- สามารถทำงานธ
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109366

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน 20,000-25,000

งานประจำ : 20,000-25,000 อุบลราชธานี วารินชำราบ สระสมิง
สามารถควบคุมและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในบริษัทฯ และงานอื่นๆที่คุณสมบัติของผู้สมัครสามารถทำได้ตามที่ได้รับมอบหมาย
ซึ่งมีสวัสดิการ ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าล่วงเวลา ประกันสังคม(ผ่านทดลองงาน) ประกันสุขภาพเพิ่มเติม ค่าภาษา ยูนิฟอร์ม ฯลฯ

หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109378

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรควบคุมงานผลิต

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรควบคุมงานผลิต

งานประจำ : เงินเดือน 17,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 17,000 ขึ้นไป อุบลราชธานี วารินชำราบ สระสมิง
- ใช้ความรู้ความสามารถ ทางด้านการคิดคำนวณ ทางด้านวิศวกรรม และการบริหาร รับผิดชอบกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้
- รับผิดชอบทีมงานให้ทำงานอย่างมีระบบระเบียบ และความรับผิดชอบ เพื่อให้ได้ผลงานตามที่หวังเอาไว้
- รับผิดชอบ น้ำใจ ความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทุกคนในทีม
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ หรือทีมงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
- สามารถพัก ณ ที่พักที่ทางบริษัทเตรียมไว้ให้ได้ ใน วันทำงานปกติ (จ. - ส. 8:30 - 17:30) สัปดาห์ละ 3 วันขึ้นไป หาก
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109377

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน คุมงานก่อสร้างและระบบ

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน คุมงานก่อสร้างและระบบ

งานประจำ : เงินเดือน 12,000.- หรือตามประสบก

งานประจำ : 12,000.- หรือตามประสบก อุบลราชธานี วารินชำราบ สระสมิง
คุมงานก่อสร้างโครงการของบริษัทฯ และงานอื่นๆที่คุณสมบัติของผู้สมัครสามารถทำได้ตามที่ได้รับมอบหมายเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ
มีสวัสดิการ ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าล่วงเวลา ประกันสังคม(ผ่านทดลองงาน) ประกันสุขภาพเพิ่มเติม ค่าภาษา ยูนิฟอร์ม ฯลฯ

หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109365

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขาย/การตลาด

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขาย/การตลาด

งานประจำ : เงินเดือน 20000-30000 (รวม commission)

งานประจำ : 20000-30000 (รวม commission) อุบลราชธานี วารินชำราบ สระสมิง
ติดต่อลูกค้าเพื่อทำการขายสินค้าของโรงงาน (ชิ้นไม้สับ, ไม้แปรรูป, ไม้ท่อน) และ ของส่วนส่งเสริมของโรงงาน
ติดตามผลการขายของลูกค้าเดิมให้เกิดการซื้อซ้ำ พร้อมทั้งติดตามปัญหาของลูกค้า(ถ้ามี)
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109372

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายบัญชีและธุรการ

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายบัญชีและธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน 15000-22,000 หรือมากกว่าข

งานประจำ : 15000-22,000 หรือมากกว่าข อุบลราชธานี วารินชำราบ สระสมิง
- บริหารทีมงาน บริหารด้านการเงิน-การบัญชี บริหารรายรับ-รายจ่าย งานทางด้านภาษี ฯลฯ ด้วยความละเอียด รวดเร็ว และถูกต้อง
- ใช้โปรแกรม Express , Microsoft Excel , Microsoft Word ในการทำงานได้ดี
- ทำสรุปรายงานต่างๆของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 109371

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการโรงงานไม้แปรรูปและโรงชิพไม้

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการโรงงานไม้แปรรูปและโรงชิพไม้

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 - 25,000

งานประจำ : 20,000 - 25,000 อุบลราชธานี วารินชำราบ สระสมิง
- บริหารควบคุมงานการผลิต ไม้แปรรูป และชิ้นไม้สับ ให้ได้ตามที่กำหนดตามมาตรฐาน
- ใช้ความรู้ความสามารถ ทางด้านการคิดคำนวณ ทางด้านวิศวกรรม และการบริหาร รับผิดชอบกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้
- รับผิดชอบทีมงานให้ทำงานอย่างมีระบบระเบียบ และความรับผิดชอบ เพื่อให้ได้ผลงานตามที่หวังเอาไว้
- มีประสบการณ์ในการบริหารคนงาน รับผิดชอบ น้ำใจ ความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทุกคนในทีม
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ หรือทีมงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
- สาม
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานอุบลราชธานี สมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานอุบลราชธานี
อุบลราชธานี ฝึกงานอุบลราชธานี งานชั่วคราวอุบลราชธานี งานนอกเวลาอุบลราชธานี งานประจำอุบลราชธานี งานราชการอุบลราชธานี งานต่างประเทศอุบลราชธานี งานอื่นๆอุบลราชธานี
หางานอุบลราชธานี สมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานอุบลราชธานี
อุบลราชธานี ฝึกงานอุบลราชธานี งานชั่วคราวอุบลราชธานี งานนอกเวลาอุบลราชธานี งานประจำอุบลราชธานี งานราชการอุบลราชธานี งานต่างประเทศอุบลราชธานี งานอื่นๆอุบลราชธานี