อุบลราชธานี วารินชำราบ หางานอุบลราชธานี สมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ อุบลราชธานี วารินชำราบ หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
อุบลราชธานี วารินชำราบ หางานอุบลราชธานี สมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ อุบลราชธานี วารินชำราบ หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด อุบลราชธานี Ø
หางานอุบลราชธานี สมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานอุบลราชธานี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 87027 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 143977

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายผลิตและสวนเกษตร

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายผลิตและสวนเกษตร

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง อุบลราชธานี วารินชำราบ สระสมิง
1.ดูแลงานผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้แก่ ถ่านไม้ไผ่ ถ่านไม้ยูคา ถ่านเบญพันธ์ุ ต้นกล้าไม้ น้ำส้มควันไม้ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ
2.ดูแลส่งเสริมพืชพันธ์ุในแปลงเกษตรของโรงงานเพื่อให้เป็นแปลงส่งเสริมของโรงงานต่อไป
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 143608

ตำแหน่งงานว่างสถาปนิก(ประจำไซต์งานก่อสร้างศาลากลางโคราช))

ตำแหน่งงานว่างสถาปนิก(ประจำไซต์งานก่อสร้างศาลากลางโคราช))

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง อุบลราชธานี วารินชำราบ หนองกินเพล
- ดูแลและควบคุมงานสถาปัตยกรรมหน้าไซส์งาน
- ควบคุมงานสถาปัตยกรรมให้ถูกต้องตามรูปแบบราบการ แล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย
- ดูแลควบคุมผู้รับเหมา
- จัดทำ Shop Drawing สำหรับทำงาน
- ประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 143607

ตำแหน่งงานว่างธุรการสนาม (ประจำสำนักงานโคราช)

ตำแหน่งงานว่างธุรการสนาม (ประจำสำนักงานโคราช)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง อุบลราชธานี วารินชำราบ หนองกินเพล
-วางแผนและตรวจสอบการจัดทำรายงานแต่ละแผนก
-จัดทำเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ
-ดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์สำนักงาน
-จัดทำ/ตรวจรับ เอกสารต่างๆ
-ตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคต่างๆ
-ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ
-งานที่ได้รับมอบหมาย
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 143605

ตำแหน่งงานว่างธุรการ

ตำแหน่งงานว่างธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน 9000-10000

งานประจำ : 9000-10000 อุบลราชธานี วารินชำราบ สระสมิง
-เช็คสต๊อกสินค้า
-จัดซื้อสินค้า
-ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
-คีย์ข้อมูล
-จัดทำเอกสารที่ได้รับมอบหมาย
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 142879

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายขาย

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายขาย

งานประจำ : เงินเดือน 20,000-40,000 บาท

งานประจำ : 20,000-40,000 บาท อุบลราชธานี วารินชำราบ สระสมิง
- บริหารงานขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ขายผลิตภัณฑ์สินค้าของบริษัท วี กรีน อะกริคัลเจอร์
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน อื่นๆ ได้ดี
- ใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
- ทำสินค้าตัวอย่าง,ถ่ายรูปสินค้า,Presentสินค้า,โทรติดต่อลูกค้า,เข้าหาลูกค้า,ปิดการขาย ฯลฯ


หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141702

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ระบบ IT

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ระบบ IT

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง อุบลราชธานี วารินชำราบ หนองกินเพล
-ดูแล/รับเรื่องเกี่ยวกับระบบ IT, Network, อุปกรณ์ต่อสัญญาณต่าง ๆ, CCTV
-รับผิดชอบหน้าที่แอดมิน Facebook
-ดูแล Website บริษัท
-ตรวจสอบระบบ Internet / Wifi
-ดูแลงานออกแบบประชาสัมพันธ์ Website/Facebook/Line
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 141582

ตำแหน่งงานว่างJunior Programmer (กรุงเทพฯ)

ตำแหน่งงานว่างJunior Programmer (กรุงเทพฯ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง อุบลราชธานี วารินชำราบ แสนสุข
เขียนโปรแกรม web application ที่เกี่ยวข้องกับ front-end และ back-end

• สามารถออกแบบและแก้ไข User interface ด้วย bootstrap ได้
• มีความรู้ด้าน web application เช่น html, css, jquery เป็นอย่างดี หากมีความรู้เรื่อง angular, react จะพิจารณา เป็นพิเศษ
• มีความพยายาม และ พร้อมเรียนรู้เกี่ยวกับ javascript framework ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนา web application
• สามารถใช้งาน SQL ได้ดี
• มีความสามารถในการ เขียนโปรแกรม ด้วยภาษาและเทคโนโลยี ต่างๆ ที่ทำงานในฝั่ง Server อาทิ nodejs หรือ p
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141583

ตำแหน่งงานว่างSenior Programmer (กรุงเทพฯ)

ตำแหน่งงานว่างSenior Programmer (กรุงเทพฯ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง อุบลราชธานี วารินชำราบ แสนสุข
เขียนโปรแกรม web application ที่เกี่ยวข้องกับ front-end และ back-end

• สามารถออกแบบและแก้ไข User interface ด้วย bootstrap ได้
• มีความรู้ด้าน web application เช่น html, css, jquery เป็นอย่างดี หากมีความรู้เรื่อง angular, react จะพิจารณา เป็นพิเศษ
• มีความพยายาม และ พร้อมเรียนรู้เกี่ยวกับ javascript framework ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนา web application
• สามารถใช้งาน SQL ได้ดี
• มีความสามารถในการ เขียนโปรแกรม ด้วยภาษาและเทคโนโลยี ต่างๆ ที่ทำงานในฝั่ง Server อาทิ nodejs หรือ p
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141006

ตำแหน่งงานว่างMultimedia

ตำแหน่งงานว่างMultimedia

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง อุบลราชธานี วารินชำราบ หนองกินเพล
จัดทำและผลิตสื่อมัลติมีเดียต่างๆ เช่น สื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ วีดีโอ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141005

ตำแหน่งงานว่างโปรแกรมเมอร์

ตำแหน่งงานว่างโปรแกรมเมอร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง อุบลราชธานี วารินชำราบ หนองกินเพล
- ดูแลและพัฒนา Website ของบริษัท
- ปรับปรุง/เพิ่มเติม/แก้ไขระบบ ตามความต้องการของบริษัท
- ประสานงาน และให้ความช่วยเหลือส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ Website เพื่อส่งเสริมแผนการตลาด

หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139243

ตำแหน่งงานว่างพนักงานตัวแทนขาย(PC)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานตัวแทนขาย(PC)

งานประจำ : เงินเดือน 30,000 บ.ขึ้นไปหรือตา

งานประจำ : 30,000 บ.ขึ้นไปหรือตา อุบลราชธานี วารินชำราบ หนองกินเพล
1.วางแผนจัดทีมงานฝ่ายขาย
2.วางแผนส่งเสริมการขายร่วมกับการตลาด
3.ติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้าคู่แข่งเพื่อปรับกลยุทธ์การขาย
4.สนับสนุนให้คำแนะนำ, ควบคุมการทำงานของทีมงาน
5.วิเคราะห์สภาพการแข่งขันของการขาย
6.กำหนดทิศทางการขาย

หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139309

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดส่ง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดส่ง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง อุบลราชธานี วารินชำราบ หนองกินเพล
- วางแผนจัดส่ง
- จัดเตรียมสินค้าตามใบสั่งซื้อ
- ตรวจเช็คขนาดและจำนวนสินค้าให้ถูกต้อง
- ตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า
- จัดส่งสินค้าให้ลูกค้า
- ประสานงานกับลูกค้าเกี่ยวกับสถานที่ส่งสินค้า/ความเรียบร้อยหน้างาน
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 137777

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถขนส่ง(ประจำไซส์งานโคราช)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถขนส่ง(ประจำไซส์งานโคราช)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง อุบลราชธานี วารินชำราบ หนองกินเพล
- จัดสินค้าให้จำนวนและขนาดถูกต้องตามใบยืมสินค้า
- ตรวจเช็คขนาดและจำนวนสินค้าก่อนนำส่ง
- ตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายงาน
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 137776

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา(ประจำไซส์งานศาลากลางโคราช)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา(ประจำไซส์งานศาลากลางโคราช)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง อุบลราชธานี วารินชำราบ หนองกินเพล
1 ควบคุมงานก่อสร้างโครงการให้ได้ตรงตามแบบที่กำหนด
2 ดูแลประสานงานซ่อมบำรุงในโครงการ
3 ดูแลและควบคุมงานปรับปรุง งานก่อสร้างต่างๆ และโครงการ
พื้นฐานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4 ประสานงานกับผู้รับเหมาที่ทำงานในโครงการ
5 ติดต่อหาผู้รับเหมารายใหม่เมื่อมีความจำเป็น
6 ควบคุมต้นทุนงานก่อสร้างของโครงการให้อยู่ในกรอบที่กำหนด

หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 137780

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน(โยธา)ประจำที่ไซส์ศาลากลางโคราช

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน(โยธา)ประจำที่ไซส์ศาลากลางโคราช

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง อุบลราชธานี วารินชำราบ หนองกินเพล
1.ควบคุมดูแลงานให้เป็นไปตามแบบได้
2.ดูแลควบคุม/จัดทำค่าแรงผู้รับเหมา
3.จัดเตรียมเอกสารและแบบฟอร์มในการใช้งานที่จำเป็น
4. ใช้งานคอมพิวเตอร์ MS Office แล AUTO CAD ได้ดี
5.จัดทำ ดูแลการเบิก-จ่ายเครื่องมือ วัสดุสิ้นเปลือง
6.ดูแลนัดหมายและประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135014

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการโรงงาน

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการโรงงาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง อุบลราชธานี วารินชำราบ หนองกินเพล
1.กำหนดนโยบายและแผนงานรวมทั้งเป้าหมายในการผลิต
2.ควบคุมดูแลการผลิตสินค้าในโรงงานให้เป็นไปตามมาตราฐาน
3.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆให้ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
4.พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการผลิต และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตด้วยเทคโนโลยี้ต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134763

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายบัญชี/การเงิน

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายบัญชี/การเงิน

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-20,000

งานประจำ : 15,000-20,000 อุบลราชธานี วารินชำราบ สระสมิง
1.สรุปยอดรายรับ-รายจ่าย
2.ตรวจสอบยอดเงิน
3.แยกประเภทหมวดบัญชีให้ตรงตามหมวดบัญชีมาตราฐาน
4.ตรวจสอบและอนุมัติยอดรายรับ-รายจ่ายทั้งหมด
5.สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134747

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-20,000

งานประจำ : 15,000-20,000 อุบลราชธานี วารินชำราบ หนองกินเพล
1. หาข้อมูลผู้ขายรายใหม่ เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขการขาย
2. ควบคุม ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อ
3. วางแผนการส่งมอบสินค้า ควบคุมติดตามการส่งมอบสินค้า
4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับและตรวจสอบสินค้า
5. ประเมินผลผู้ขาย
6. วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี

หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 5 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 131551

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง อุบลราชธานี วารินชำราบ หนองกินเพล
- รับวางบิลพร้อมตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการวางบิล
- จัดทำเอกสารแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินจากลูกค้าและติดตามทวงหนี้คงค้างเกินกำหนดระยะเวลา
- บันทึกบัญชีลูกหนี้และบัญชีรายได้, ตัดชำระลูกหนี้ในระบบตามเอกสาร
- จัดทำรายงานกระทบยอดลูกหนี้และยืนยันยอดลูกหนี้
- ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ และใบเพิ่มหนี้ พร้อมจัดเก็บเอกสาร
- งานอื่นๆที่ไ้ด้รับมอบหมาย
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130709

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเขียนแบบ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเขียนแบบ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง อุบลราชธานี วารินชำราบ หนองกินเพล
เขียนแบบ,ตรวจสอบความถูกต้อง,นำเสนอ,ปรับแก้
,จัดAsbuiltdrawingงานโครงการ
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 7 เดือนที่ผ่านมา

หางานอุบลราชธานี สมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานอุบลราชธานี
อุบลราชธานี ฝึกงานอุบลราชธานี งานชั่วคราวอุบลราชธานี งานนอกเวลาอุบลราชธานี งานประจำอุบลราชธานี งานราชการอุบลราชธานี งานต่างประเทศอุบลราชธานี งานอื่นๆอุบลราชธานี
หางานอุบลราชธานี สมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานอุบลราชธานี
อุบลราชธานี ฝึกงานอุบลราชธานี งานชั่วคราวอุบลราชธานี งานนอกเวลาอุบลราชธานี งานประจำอุบลราชธานี งานราชการอุบลราชธานี งานต่างประเทศอุบลราชธานี งานอื่นๆอุบลราชธานี