อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี หางานอุบลราชธานี สมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี หางานอุบลราชธานี สมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด อุบลราชธานี Ø
หางานอุบลราชธานี สมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานอุบลราชธานี

เลขที่ประกาศ : 070910

วิศวะกรโครงการ

วิศวะกรโครงการ

งานประจำ : เงินเดือน 25,000 บาท หรือ ตามที่

งานประจำ : 25,000 บาท หรือ ตามที่ อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
1.ควบคุม ดูแล งานก่อสร้าง
2.แก้ไขปัญหาหน้างาน วางแผนก่อสร้าง

หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069547

พนักงานขายคอมพิวเตอร์ ( บริษัท ที.ที.คอม จำกัด ) สาขา ศรีสะเกษ **ด่วนมาก**

พนักงานขายคอมพิวเตอร์ ( บริษัท ที.ที.คอม จำกัด ) สาขา ศรีสะเกษ **ด่วนมาก**

งานประจำ : เงินเดือน 9,150+ค่าคอมมิชชัั่น

งานประจำ : 9,150+ค่าคอมมิชชัั่น อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
พนักงานหน้าร้าน
บริการให้ข้อมูลสินค้ากับลูกค้า
ทำสัญญาซื้อขาย
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067917

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลง

งานประจำ : ตามที่ตกลง อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
รับผิดชอบการวางแผนงานด้านการเงิน, ควบคุม, ตรวจสอบ และบริหารต้นทุนค่าใช้จ่าย, รายได้ ขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067918

เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าหน้าที่การเงิน

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป/ตามตกลง

งานประจำ : 10,000 ขึ้นไป/ตามตกลง อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
1.จัดทำใบวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2.ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารที่ใช้ในการวางบิล พร้อมจัดส่งเอกสารให้ลูกค้า
3.ตรวจสอบความครบถ้วนของใบนำฝากธนาคารที่ได้รับคืนจากธนาคาร
4.จัดทำรายงานสถานะเงินสดประจำวันจากรายการจ่ายเงินกับรายการรับเงินประจำวัน

หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 066795

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ( ประจำ บริษัท มิตซูไทยยนต์ จำกัด )

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ( ประจำ บริษัท มิตซูไทยยนต์ จำกัด )

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง+ค่าคอม+รา

งานประจำ : ตามตกลง+ค่าคอม+รา อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
1. วิเคราะห์ วิจัยตลาด และข้อมูลผลิตภัณฑ์
2. พัฒนาการขาย และช่องทางการจัดจำหน่าย
3. ผลักดันให้เกิดช่องทางการขาย และกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ
4. เป็นผู้นำในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
5. ทำงานร่วมกับทีมขาย
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 066796

เจ้าหน้าที่การตลาด ( ประจำ บริษัท มิตซูไทยยนต์ จำกัด )

เจ้าหน้าที่การตลาด ( ประจำ บริษัท มิตซูไทยยนต์ จำกัด )

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง+ค่าคอม+รา

งานประจำ : ตามตกลง+ค่าคอม+รา อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย, วางแผนจัดโปรโมชั่น, สำรวจความต้องการของลูกค้า
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 066243

พนักงานบัญชีและจัดทำภาษี

พนักงานบัญชีและจัดทำภาษี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าค

งานประจำ : ตามโครงสร้าง+ค่าค อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
-ขายและแนะนำสินค้าที่มีจำหน่ายภายในบริษัท
-ดูแล และบริการลูกค้าที่เข้ามาในบริษัท
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 010958

PCขายสินค้า ประจำที่ โฮมวัน สาขาศรีสะเกษ

PCขายสินค้า ประจำที่ โฮมวัน สาขาศรีสะเกษ

งานประจำ : เงินเดือน 9,000 บาทขึ้นไป + ค่าคอมมิชั่น

งานประจำ : 9,000 บาทขึ้นไป + ค่าคอมมิชั่น อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
1. เสนอขายสินค้าในกลุ่มที่ดูแลอยู่ให้กับลูกค้าปลีกหน้าร้าน
2. ดูแลตรวจเช็คสต็อกสินค้าให้มีปริมาณที่เหมาะสม หากพบสินค้าขาดสต็อกดำเนินการแจ้งสั่งซื้อสินค้าผ่านทีมบริหารสินค้า
3. ติดตามสอบถามเพื่อเป็นการบริการหลังการขายแก่ลูกค้า

หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 010962

หัวหน้าแผนกขายเครื่องใช้ไฟฟ้า สาขาอุบลราชธานี

หัวหน้าแผนกขายเครื่องใช้ไฟฟ้า สาขาอุบลราชธานี

งานประจำ : เงินเดือน 15000+

งานประจำ : 15000+ อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
- ดูแล/ บริหารจัดการแผนกขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
- บริหารสินค้า ด้านอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า AV ทั้งหมด
- ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้
- ดูแล/บริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาภายในแผนก
- รายงานการดำนินงานด้านต่างๆ ให้ ผจก. ได้ทราบ
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 010966

ผู้จัดการสาขาอุบลราชธานี/ศรีสะเกษ/มุกดาหาร

ผู้จัดการสาขาอุบลราชธานี/ศรีสะเกษ/มุกดาหาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
1. บริหารจัดการ/ วางแผนการดำเนินงานของสาขาให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
2. กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. พัฒนาบุคคลากร/ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร
4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 010970

พนักงานขายเซรามิค-สุขภัณฑ์ ประจำที่ ศิริมหาชัย อุบลราชธานี รับด่วน+++

พนักงานขายเซรามิค-สุขภัณฑ์ ประจำที่ ศิริมหาชัย อุบลราชธานี รับด่วน+++

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลง

งานประจำ : ตามที่ตกลง อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
-ติดต่อประสานงานขายกระเบื้อง เซรามิค สุขภัณฑ์
-ให้บริการลูกค้า ขอเสนอแนะการขาย
-ประสานงานขายภายในองค์กร

หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 010972

พนักงานแคชเชียร์ ประจำศิริมหาชัย อุบลราชธานี

พนักงานแคชเชียร์ ประจำศิริมหาชัย อุบลราชธานี

งานประจำ : เงินเดือน 9,500 ขึ้นไป

งานประจำ : 9,500 ขึ้นไป อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
รับชำระค่าสินค้าจากลูกค้าที่มาซื้อสินค้าภายในร้าน
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 010973

ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า ประจำสาขาอุบลราชธานี

ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า ประจำสาขาอุบลราชธานี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
1. ควบคุมและวางแผนการตรวจรับสินค้าเข้า-ออก พร้อมดำเนินการจัดเรียงสินค้าในคลัง
2. ควบคุมและวางแผนการรักษาความสะอาดและตรวจสอบความเรียบร้อยของคลังว่าจัดเก็บเป็นระเบียบหรือไม่
3. ควบคุมและวางแผนการตรวจสอบความเสียหายของสินค้า ถ้าเจอสินค้าเสียหายดำเนินการแจ้งเคลมสินค้า
4. ควบคุมและวางแผนการสุ่มตรวจสอบสินค้ามานับยอด เพื่อปรับสต็อกให้ตรงกับยอดที่มีอยู่ในระบบ
5. ควบคุมและวางแผนการแก้ไขปัญหาให้ลูกน้องในทีมในเรื่องการจัดเก็บสินค้าในคลัง
6. ควบคุมและวางแผนการจัดการงานคลังสินค้าและจัดส่งให้มีประสิทธิภาพ
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 010974

พนักงานขาย OSR แผนก Small Project สาขาอุบลราชธานี

พนักงานขาย OSR แผนก Small Project สาขาอุบลราชธานี

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป+Incentive หรือตามตกลง

งานประจำ : 12,000 ขึ้นไป+Incentive หรือตามตกลง อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
-ติดต่อประสานงานด้านการขายกับลูกค้าหน้างาน หรือหน้าไซด์งาน
-ให้บริการ และติดตามดูแลลูกค้าประจำ รวมทั้งสรรหาลูกค้าใหม่ ๆ
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 010975

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ประจำสาขาอุบลราชธานี

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ประจำสาขาอุบลราชธานี

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลง

งานประจำ : ตามที่ตกลง อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
1. วางแผนด้านการสื่อสารการตลาดผ่านทางช่องทางสื่อสารต่างๆ (เน้นค้าปลีก)
2. ตรวจสอบ ดูแล ควบคุมและช่วยเหลือให้คำปรึกษากับผู้ใต้บังคับบัญชา
3.กำกับ ดูแล กลั่นกรอง แก้ไขปัญหา ให้คำปรึกษา แนะนำด้านงานวิชาการ และหรือปฏิบัติที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 025079

ผู้จัดการตรวจสอบภายใน ประจำสาขาอุบลราชธานี

ผู้จัดการตรวจสอบภายใน ประจำสาขาอุบลราชธานี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
- จัดทำแผนการตรวจสอบภายในและประสานงานหน่วยงานที่จะรับการตรวจ
- ให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหางานตรวจสอบภายในกับหน่วยงานและทีมงาน
- ควบคุมการตรวจสอบภายใน
- การเพิ่มประสิทธิภาพงานและการติดตามผลการตรวจสอบ เพื่อประเมินระดับการควบคุม ภายในว่าสามารถลดความเสี่ยง, ลดความเสียหายและลดต้นทุน
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 026845

เจ้าหน้าที่บัญชี-สรรพกร

เจ้าหน้าที่บัญชี-สรรพกร

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 บาท ขึ้นไป/ตามตกลง

งานประจำ : 10,000 บาท ขึ้นไป/ตามตกลง อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
1. ติดตามและตรวจสอบเอกสารใบตั้งหนี้ เพื่อทำเอกสารวางบิล
2. ทำกระทบยอดเจ้าหนี้ประจำวัน
3. บันทึกบัญชีเจ้าหนี้และออกเอกสารใบเพิ่มหนี้และใบลดหนี้
4. เปิดหน้าบัญชีการค้าในระบบ
5. ดูแลงบการเงินเพื่อยื่นส่งสรรพกร
6. จัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับภาษีต่าง ๆ

หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 027176

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ สาขาอุบลราชธานี (เครื่องใช้ไฟฟ้าและประตู - หน้าต่าง - อุปกรณ์ไม้) -ด่วนมาก!!

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ สาขาอุบลราชธานี (เครื่องใช้ไฟฟ้าและประตู - หน้าต่าง - อุปกรณ์ไม้) -ด่วนมาก!!

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป หรือ ตามที่ตกลง

งานประจำ : 15,000 บาท ขึ้นไป หรือ ตามที่ตกลง อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
1. ประสานงานกับ Supplier เพื่อตรวจสอบราคาและสั่งซื้อสินค้าเพื่อนำมาจำหน่ายที่ร้าน
2. ออกเอกสารใบสั่งซื้อผ่านระบบ รวมทั้งทำหน้าที่ตั้งหนี้สินค้าที่ซื้อเข้ามา
3. ประสานงานการรับสินค้าจาก Supplier เข้าร้าน
4. ดำเนินการทำเรื่องเคลมสินค้า
5. ประสานงานร่วมกับฝ่ายอื่นๆ เช่น ช่วยเหลืองานฝ่ายขาย, ผลักดันสินค้าและจัดโปรโมชั่น

หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 027178

ช่างซ่อมบำรุง ประจำโฮมวัน สาขาอุบล ด่วนมาก

ช่างซ่อมบำรุง ประจำโฮมวัน สาขาอุบล ด่วนมาก

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 12,000 ขึ้นไป อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
งานซ่อมบำรุงไฟฟ้าภายในบริษัท และงานซ่อมบำรุงอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ทำงานเกี่ยวกับการซ่อมได้ทุกรูปแบบ
-มีความรู้เรื่องแอร์ซิลเลอร์และแอร์บ้าน
-ระบบเครนคาน ปั้นจั่น โฟคลิฟท์
-งานซ่อมสร้าง,ตรวจสอบและบำรุงรักษาและงานซ่อมอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 027995

พนักงานบริการสนามเอสคอร์ด

พนักงานบริการสนามเอสคอร์ด

งานประจำ : เงินเดือน 9,500 บาท

งานประจำ : 9,500 บาท อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
-รับจองสนาม รวมถึงสรุปยอดายวัน
-ขายเครื่องดื่ม
-ดูแลอำนวยความสะดวกเรื่องความสะอาดในสนามและห้องน้ำ
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 22 วันที่ผ่านมา

หางานอุบลราชธานี สมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานอุบลราชธานี
อุบลราชธานี ฝึกงานอุบลราชธานี งานชั่วคราวอุบลราชธานี งานนอกเวลาอุบลราชธานี งานประจำอุบลราชธานี งานราชการอุบลราชธานี งานต่างประเทศอุบลราชธานี งานอื่นๆอุบลราชธานี
หางานอุบลราชธานี สมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานอุบลราชธานี
อุบลราชธานี ฝึกงานอุบลราชธานี งานชั่วคราวอุบลราชธานี งานนอกเวลาอุบลราชธานี งานประจำอุบลราชธานี งานราชการอุบลราชธานี งานต่างประเทศอุบลราชธานี งานอื่นๆอุบลราชธานี