อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง หางานอุบลราชธานี สมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง หางานอุบลราชธานี สมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด อุบลราชธานี Ø
หางานอุบลราชธานี สมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานอุบลราชธานี

เลขที่ประกาศ : 070910

วิศวะกรโครงการ

วิศวะกรโครงการ

งานประจำ : เงินเดือน 25,000 บาท หรือ ตามที่

งานประจำ : 25,000 บาท หรือ ตามที่ อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
1.ควบคุม ดูแล งานก่อสร้าง
2.แก้ไขปัญหาหน้างาน วางแผนก่อสร้าง

หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069547

พนักงานขายคอมพิวเตอร์ ( บริษัท ที.ที.คอม จำกัด ) สาขา ศรีสะเกษ **ด่วนมาก**

พนักงานขายคอมพิวเตอร์ ( บริษัท ที.ที.คอม จำกัด ) สาขา ศรีสะเกษ **ด่วนมาก**

งานประจำ : เงินเดือน 9,150+ค่าคอมมิชชัั่น

งานประจำ : 9,150+ค่าคอมมิชชัั่น อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
พนักงานหน้าร้าน
บริการให้ข้อมูลสินค้ากับลูกค้า
ทำสัญญาซื้อขาย
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067917

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลง

งานประจำ : ตามที่ตกลง อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
รับผิดชอบการวางแผนงานด้านการเงิน, ควบคุม, ตรวจสอบ และบริหารต้นทุนค่าใช้จ่าย, รายได้ ขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067918

เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าหน้าที่การเงิน

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป/ตามตกลง

งานประจำ : 10,000 ขึ้นไป/ตามตกลง อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
1.จัดทำใบวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2.ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารที่ใช้ในการวางบิล พร้อมจัดส่งเอกสารให้ลูกค้า
3.ตรวจสอบความครบถ้วนของใบนำฝากธนาคารที่ได้รับคืนจากธนาคาร
4.จัดทำรายงานสถานะเงินสดประจำวันจากรายการจ่ายเงินกับรายการรับเงินประจำวัน

หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 066795

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ( ประจำ บริษัท มิตซูไทยยนต์ จำกัด )

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ( ประจำ บริษัท มิตซูไทยยนต์ จำกัด )

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง+ค่าคอม+รา

งานประจำ : ตามตกลง+ค่าคอม+รา อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
1. วิเคราะห์ วิจัยตลาด และข้อมูลผลิตภัณฑ์
2. พัฒนาการขาย และช่องทางการจัดจำหน่าย
3. ผลักดันให้เกิดช่องทางการขาย และกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ
4. เป็นผู้นำในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
5. ทำงานร่วมกับทีมขาย
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 066796

เจ้าหน้าที่การตลาด ( ประจำ บริษัท มิตซูไทยยนต์ จำกัด )

เจ้าหน้าที่การตลาด ( ประจำ บริษัท มิตซูไทยยนต์ จำกัด )

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง+ค่าคอม+รา

งานประจำ : ตามตกลง+ค่าคอม+รา อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย, วางแผนจัดโปรโมชั่น, สำรวจความต้องการของลูกค้า
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 066243

พนักงานบัญชีและจัดทำภาษี

พนักงานบัญชีและจัดทำภาษี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าค

งานประจำ : ตามโครงสร้าง+ค่าค อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
-ขายและแนะนำสินค้าที่มีจำหน่ายภายในบริษัท
-ดูแล และบริการลูกค้าที่เข้ามาในบริษัท
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 010958

PCขายสินค้า ประจำที่ โฮมวัน สาขาศรีสะเกษ

PCขายสินค้า ประจำที่ โฮมวัน สาขาศรีสะเกษ

งานประจำ : เงินเดือน 9,000 บาทขึ้นไป + ค่าคอมมิชั่น

งานประจำ : 9,000 บาทขึ้นไป + ค่าคอมมิชั่น อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
1. เสนอขายสินค้าในกลุ่มที่ดูแลอยู่ให้กับลูกค้าปลีกหน้าร้าน
2. ดูแลตรวจเช็คสต็อกสินค้าให้มีปริมาณที่เหมาะสม หากพบสินค้าขาดสต็อกดำเนินการแจ้งสั่งซื้อสินค้าผ่านทีมบริหารสินค้า
3. ติดตามสอบถามเพื่อเป็นการบริการหลังการขายแก่ลูกค้า

หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 010962

หัวหน้าแผนกขายเครื่องใช้ไฟฟ้า สาขาอุบลราชธานี

หัวหน้าแผนกขายเครื่องใช้ไฟฟ้า สาขาอุบลราชธานี

งานประจำ : เงินเดือน 15000+

งานประจำ : 15000+ อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
- ดูแล/ บริหารจัดการแผนกขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
- บริหารสินค้า ด้านอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า AV ทั้งหมด
- ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้
- ดูแล/บริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาภายในแผนก
- รายงานการดำนินงานด้านต่างๆ ให้ ผจก. ได้ทราบ
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 010966

ผู้จัดการสาขาอุบลราชธานี/ศรีสะเกษ/มุกดาหาร

ผู้จัดการสาขาอุบลราชธานี/ศรีสะเกษ/มุกดาหาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
1. บริหารจัดการ/ วางแผนการดำเนินงานของสาขาให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
2. กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. พัฒนาบุคคลากร/ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร
4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 010970

พนักงานขายเซรามิค-สุขภัณฑ์ ประจำที่ ศิริมหาชัย อุบลราชธานี รับด่วน+++

พนักงานขายเซรามิค-สุขภัณฑ์ ประจำที่ ศิริมหาชัย อุบลราชธานี รับด่วน+++

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลง

งานประจำ : ตามที่ตกลง อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
-ติดต่อประสานงานขายกระเบื้อง เซรามิค สุขภัณฑ์
-ให้บริการลูกค้า ขอเสนอแนะการขาย
-ประสานงานขายภายในองค์กร

หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 010972

พนักงานแคชเชียร์ ประจำศิริมหาชัย อุบลราชธานี

พนักงานแคชเชียร์ ประจำศิริมหาชัย อุบลราชธานี

งานประจำ : เงินเดือน 9,500 ขึ้นไป

งานประจำ : 9,500 ขึ้นไป อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
รับชำระค่าสินค้าจากลูกค้าที่มาซื้อสินค้าภายในร้าน
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 010973

ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า ประจำสาขาอุบลราชธานี

ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า ประจำสาขาอุบลราชธานี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
1. ควบคุมและวางแผนการตรวจรับสินค้าเข้า-ออก พร้อมดำเนินการจัดเรียงสินค้าในคลัง
2. ควบคุมและวางแผนการรักษาความสะอาดและตรวจสอบความเรียบร้อยของคลังว่าจัดเก็บเป็นระเบียบหรือไม่
3. ควบคุมและวางแผนการตรวจสอบความเสียหายของสินค้า ถ้าเจอสินค้าเสียหายดำเนินการแจ้งเคลมสินค้า
4. ควบคุมและวางแผนการสุ่มตรวจสอบสินค้ามานับยอด เพื่อปรับสต็อกให้ตรงกับยอดที่มีอยู่ในระบบ
5. ควบคุมและวางแผนการแก้ไขปัญหาให้ลูกน้องในทีมในเรื่องการจัดเก็บสินค้าในคลัง
6. ควบคุมและวางแผนการจัดการงานคลังสินค้าและจัดส่งให้มีประสิทธิภาพ
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 010974

พนักงานขาย OSR แผนก Small Project สาขาอุบลราชธานี

พนักงานขาย OSR แผนก Small Project สาขาอุบลราชธานี

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป+Incentive หรือตามตกลง

งานประจำ : 12,000 ขึ้นไป+Incentive หรือตามตกลง อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
-ติดต่อประสานงานด้านการขายกับลูกค้าหน้างาน หรือหน้าไซด์งาน
-ให้บริการ และติดตามดูแลลูกค้าประจำ รวมทั้งสรรหาลูกค้าใหม่ ๆ
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 010975

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ประจำสาขาอุบลราชธานี

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ประจำสาขาอุบลราชธานี

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลง

งานประจำ : ตามที่ตกลง อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
1. วางแผนด้านการสื่อสารการตลาดผ่านทางช่องทางสื่อสารต่างๆ (เน้นค้าปลีก)
2. ตรวจสอบ ดูแล ควบคุมและช่วยเหลือให้คำปรึกษากับผู้ใต้บังคับบัญชา
3.กำกับ ดูแล กลั่นกรอง แก้ไขปัญหา ให้คำปรึกษา แนะนำด้านงานวิชาการ และหรือปฏิบัติที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 025079

ผู้จัดการตรวจสอบภายใน ประจำสาขาอุบลราชธานี

ผู้จัดการตรวจสอบภายใน ประจำสาขาอุบลราชธานี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
- จัดทำแผนการตรวจสอบภายในและประสานงานหน่วยงานที่จะรับการตรวจ
- ให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหางานตรวจสอบภายในกับหน่วยงานและทีมงาน
- ควบคุมการตรวจสอบภายใน
- การเพิ่มประสิทธิภาพงานและการติดตามผลการตรวจสอบ เพื่อประเมินระดับการควบคุม ภายในว่าสามารถลดความเสี่ยง, ลดความเสียหายและลดต้นทุน
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 026845

เจ้าหน้าที่บัญชี-สรรพกร

เจ้าหน้าที่บัญชี-สรรพกร

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 บาท ขึ้นไป/ตามตกลง

งานประจำ : 10,000 บาท ขึ้นไป/ตามตกลง อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
1. ติดตามและตรวจสอบเอกสารใบตั้งหนี้ เพื่อทำเอกสารวางบิล
2. ทำกระทบยอดเจ้าหนี้ประจำวัน
3. บันทึกบัญชีเจ้าหนี้และออกเอกสารใบเพิ่มหนี้และใบลดหนี้
4. เปิดหน้าบัญชีการค้าในระบบ
5. ดูแลงบการเงินเพื่อยื่นส่งสรรพกร
6. จัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับภาษีต่าง ๆ

หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 027176

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ สาขาอุบลราชธานี (เครื่องใช้ไฟฟ้าและประตู - หน้าต่าง - อุปกรณ์ไม้) -ด่วนมาก!!

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ สาขาอุบลราชธานี (เครื่องใช้ไฟฟ้าและประตู - หน้าต่าง - อุปกรณ์ไม้) -ด่วนมาก!!

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป หรือ ตามที่ตกลง

งานประจำ : 15,000 บาท ขึ้นไป หรือ ตามที่ตกลง อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
1. ประสานงานกับ Supplier เพื่อตรวจสอบราคาและสั่งซื้อสินค้าเพื่อนำมาจำหน่ายที่ร้าน
2. ออกเอกสารใบสั่งซื้อผ่านระบบ รวมทั้งทำหน้าที่ตั้งหนี้สินค้าที่ซื้อเข้ามา
3. ประสานงานการรับสินค้าจาก Supplier เข้าร้าน
4. ดำเนินการทำเรื่องเคลมสินค้า
5. ประสานงานร่วมกับฝ่ายอื่นๆ เช่น ช่วยเหลืองานฝ่ายขาย, ผลักดันสินค้าและจัดโปรโมชั่น

หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 027178

ช่างซ่อมบำรุง ประจำโฮมวัน สาขาอุบล ด่วนมาก

ช่างซ่อมบำรุง ประจำโฮมวัน สาขาอุบล ด่วนมาก

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 12,000 ขึ้นไป อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
งานซ่อมบำรุงไฟฟ้าภายในบริษัท และงานซ่อมบำรุงอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ทำงานเกี่ยวกับการซ่อมได้ทุกรูปแบบ
-มีความรู้เรื่องแอร์ซิลเลอร์และแอร์บ้าน
-ระบบเครนคาน ปั้นจั่น โฟคลิฟท์
-งานซ่อมสร้าง,ตรวจสอบและบำรุงรักษาและงานซ่อมอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 027995

พนักงานบริการสนามเอสคอร์ด

พนักงานบริการสนามเอสคอร์ด

งานประจำ : เงินเดือน 9,500 บาท

งานประจำ : 9,500 บาท อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
-รับจองสนาม รวมถึงสรุปยอดายวัน
-ขายเครื่องดื่ม
-ดูแลอำนวยความสะดวกเรื่องความสะอาดในสนามและห้องน้ำ
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 22 วันที่ผ่านมา

หางานอุบลราชธานี สมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานอุบลราชธานี
อุบลราชธานี ฝึกงานอุบลราชธานี งานชั่วคราวอุบลราชธานี งานนอกเวลาอุบลราชธานี งานประจำอุบลราชธานี งานราชการอุบลราชธานี งานต่างประเทศอุบลราชธานี งานอื่นๆอุบลราชธานี
หางานอุบลราชธานี สมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานอุบลราชธานี
อุบลราชธานี ฝึกงานอุบลราชธานี งานชั่วคราวอุบลราชธานี งานนอกเวลาอุบลราชธานี งานประจำอุบลราชธานี งานราชการอุบลราชธานี งานต่างประเทศอุบลราชธานี งานอื่นๆอุบลราชธานี