อุบลราชธานี วารินชำราบ สระสมิง หางานอุบลราชธานี สมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ อุบลราชธานี วารินชำราบ สระสมิง หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
อุบลราชธานี วารินชำราบ สระสมิง หางานอุบลราชธานี สมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ อุบลราชธานี วารินชำราบ สระสมิง หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด อุบลราชธานี Ø
หางานอุบลราชธานี สมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานอุบลราชธานี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 5663 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 109373

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริหารทีมตัดไม้(คนและเครื่องจักร)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริหารทีมตัดไม้(คนและเครื่องจักร)

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 + (ดูรายละเอียดใ

งานประจำ : 20,000 + (ดูรายละเอียดใ อุบลราชธานี วารินชำราบ สระสมิง
- บริหารการตัด การขนไม้ท่อนขึ้นลงรถ การขนส่งไปหาลูกค้าตรงเวลา สามารถอยู่หน้างานได้เป็นระยะเวลาอย่างน้อยครั้งละ 7-9 วัน
- ฐานเงินเดือน 10,000 + incentive การบริหารทีมตัด 10,000-20,000 ต่อเดือนหากทำได้ตามเป้า มีค่าน้ำมัน เบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก
- ใช้ความรู้ความสามารถ ทางด้านการคิดคำนวณ ทางด้านวิชาการเกษตร ทำงานหน้างานจริงได้ รู้จักการบริหารคนงาน รับผิดชอบแปลงไม้ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้
- รับผิดชอบทีมงานให้ทำงานอย่างมีระบบระเบียบ และความรับผิดชอบ เพื่อให้ได้ผลงานตามที่หวัง
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109381

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน 9,500 ขึ้นไป หรือ ตาม

งานประจำ : 9,500 ขึ้นไป หรือ ตาม อุบลราชธานี วารินชำราบ สระสมิง
จัดทำเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย, ใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี, ใช้ทักษะคิดคำนวณทางตัวเลขประกอบในงาน, ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ(อาจมีการเดินทางในการติดต่อประสานงานบ้างตามวาระโอกาส)
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109368

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายบุคคล

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน 17,000 +/-

งานประจำ : 17,000 +/- อุบลราชธานี วารินชำราบ สระสมิง
จัดการดูแลและบริหารงานฝ่ายบุคคลของบริษัทฯ
จัดการดูแลงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายได้
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109374

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่พัฒนาแปลงเพาะปลูก

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่พัฒนาแปลงเพาะปลูก

งานประจำ : เงินเดือน 14,00-17,000/+,-

งานประจำ : 14,00-17,000/+,- อุบลราชธานี วารินชำราบ สระสมิง
- ใช้ความรู้ความสามารถ ทางด้านการคิดคำนวณ ทางด้านวิชการเกษตร ทำงานหน้างานจริงได้ รู้จักการบริหารคนงาน รับผิดชอบแปลงเพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้
- รับผิดชอบทีมงานให้ทำงานอย่างมีระบบระเบียบ และความรับผิดชอบ เพื่อให้ได้ผลงานตามที่หวังเอาไว้
- รับผิดชอบ น้ำใจ ความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทุกคนในทีม
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ หรือทีมงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
- สามารถพัก ณ ที่พักที่ทางบริษัทเตรียมไว้ให้ได้หากทางบริษัทฯมีความต้องการ ใน วันทำ
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109367

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริหารวัตถุดิบ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริหารวัตถุดิบ

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 - 15,000 ขึ้นกับประส

งานประจำ : 11,000 - 15,000 ขึ้นกับประส อุบลราชธานี วารินชำราบ สระสมิง
วางแผน ติดต่อประสานงาน บริหารจัดการวัตถุดิบเข้าโรงงานให้ได้ตามปริมาณที่บริษัทฯกำหนด
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109370

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ อุบลราชธานี วารินชำราบ สระสมิง
ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติิตามปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
- กำหนดมาตรการป้องกัน และขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย
- รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลจัดทำรายงานด้านความปลอดภัย
- ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 109363
เลขที่ประกาศ : 109364

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเขียนแบบ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเขียนแบบ

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 - 14,000

งานประจำ : 12,000 - 14,000 อุบลราชธานี วารินชำราบ สระสมิง
- ดูแลรับผิดชอบงานเขียนแบบและออกแบบ
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109379

ตำแหน่งงานว่างนักบัญชี , ธุรการ

ตำแหน่งงานว่างนักบัญชี , ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน 12,500-20,000/+,-

งานประจำ : 12,500-20,000/+,- อุบลราชธานี วารินชำราบ สระสมิง
- ทำบัญชี รายรับรายจ่าย บิล ภาษี ใบสำคัญจ่าย หักภาษี ฯลฯ ด้วยความละเอียด รวดเร็ว และถูกต้อง
- ใช้โปรแกรม Express และ Excel ในการทำงานเป็นหลัก
- จัดทำเอกสารของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความละเอียด รวดเร็ว และถูกต้อง
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109375

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา / ผู้ดูแลโครงการก่อสร้างและระบบ

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา / ผู้ดูแลโครงการก่อสร้างและระบบ

งานประจำ : เงินเดือน 25,000+ หรือ ตามความสา

งานประจำ : 25,000+ หรือ ตามความสา อุบลราชธานี วารินชำราบ สระสมิง
- ใช้ความรู้ความสามารถ ทางด้านการคิดคำนวณ ทางด้านวิศวกรรม และการบริหารผู้รับเหมาและการก่อสร้าง รับผิดชอบโครงการ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้
- รับผิดชอบทีมงานให้ทำงานอย่างมีระบบระเบียบ และความรับผิดชอบ เพื่อให้ได้ผลงานตามที่หวังเอาไว้
- รับผิดชอบ น้ำใจ ความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทุกคนในทีม
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ หรือทีมงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
- สามารถพัก ณ ที่พักที่ทางบริษัทเตรียมไว้ให้ได้ ใน วันทำงานปกติ (จ. - ส. 8:30 - 17:30) สัปดาห์ละ 3 วันขึ้น
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109380

ตำแหน่งงานว่างรองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติงาน

ตำแหน่งงานว่างรองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติงาน

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป หรือ ตาม

งานประจำ : 20,000 ขึ้นไป หรือ ตาม อุบลราชธานี วารินชำราบ สระสมิง
- ใช้ความรู้ความสามารถ ทางด้านการคิดคำนวณ ทางด้านวิศวกรรม และการบริหาร รับผิดชอบกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงพลังงานทางเลือกให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้
- รับผิดชอบทีมงานให้ทำงานอย่างมีระบบระเบียบ และความรับผิดชอบ เพื่อให้ได้ผลงานตามที่หวังเอาไว้
- รับผิดชอบ น้ำใจ ความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทุกคนในทีม
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ หรือทีมงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
- สามารถพัก ณ ที่พักที่ทางบริษัทเตรียมไว้ให้ได้ ใน วันทำงานปกติ (จ. - ส. 8:30 - 17:30)
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109376

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมเครื่องยนต์และเครื่องจักร

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมเครื่องยนต์และเครื่องจักร

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 หรือตามความสาม

งานประจำ : 10,000 หรือตามความสาม อุบลราชธานี วารินชำราบ สระสมิง
ซ่อมรถไถ รถกระบะ รถแบคโฮ เครื่องตัดหญ้า เครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์อื่นๆ ทำตารางดูแล เชคสภาพ ซ่อมบำรุง ตามระยะ ตรวจอะไหล่อุปกรณ์ สอนการใช้งานเครื่องจักรต่างๆให้กับพนักงานท่านอื่น
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 109369

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ อุบลราชธานี วารินชำราบ สระสมิง
- ส่งเสริมงานขายผลิตภัณฑ์สินค้าที่เกี่ยวกับงานเกษตรของ บจก. วี กรีน อะกริคัลเจอร์ ตลอดจนสามารถปิดการขายได้
- ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์อื่นๆของบริษัทฯ จนปิดงานขายได้
- รับผิดชอบด้านงานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าเกษตรและวัสดุสิ้นเปลืองของบริษัทฯ (ใช้คอมพิวเตอร์คล่องเรียนรู้ไว)
- ติดตามสอบถามตอบปัญหาข้อสงสัยของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
- จัดทำสรุปรายงานผลด้านงานต้นทุนและงานขายในทุกๆสัปดาห์และประจำเดือน
- ดูแลงานโฆษณาและทำการตลาดออนไลน์ที่บริษัทมีอยู่แล้วให้ดีที่สุด
- สามารถทำงานธ
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109366

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน 20,000-25,000

งานประจำ : 20,000-25,000 อุบลราชธานี วารินชำราบ สระสมิง
สามารถควบคุมและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในบริษัทฯ และงานอื่นๆที่คุณสมบัติของผู้สมัครสามารถทำได้ตามที่ได้รับมอบหมาย
ซึ่งมีสวัสดิการ ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าล่วงเวลา ประกันสังคม(ผ่านทดลองงาน) ประกันสุขภาพเพิ่มเติม ค่าภาษา ยูนิฟอร์ม ฯลฯ

หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109378

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรควบคุมงานผลิต

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรควบคุมงานผลิต

งานประจำ : เงินเดือน 17,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 17,000 ขึ้นไป อุบลราชธานี วารินชำราบ สระสมิง
- ใช้ความรู้ความสามารถ ทางด้านการคิดคำนวณ ทางด้านวิศวกรรม และการบริหาร รับผิดชอบกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้
- รับผิดชอบทีมงานให้ทำงานอย่างมีระบบระเบียบ และความรับผิดชอบ เพื่อให้ได้ผลงานตามที่หวังเอาไว้
- รับผิดชอบ น้ำใจ ความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทุกคนในทีม
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ หรือทีมงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
- สามารถพัก ณ ที่พักที่ทางบริษัทเตรียมไว้ให้ได้ ใน วันทำงานปกติ (จ. - ส. 8:30 - 17:30) สัปดาห์ละ 3 วันขึ้นไป หาก
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109377

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน คุมงานก่อสร้างและระบบ

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน คุมงานก่อสร้างและระบบ

งานประจำ : เงินเดือน 12,000.- หรือตามประสบก

งานประจำ : 12,000.- หรือตามประสบก อุบลราชธานี วารินชำราบ สระสมิง
คุมงานก่อสร้างโครงการของบริษัทฯ และงานอื่นๆที่คุณสมบัติของผู้สมัครสามารถทำได้ตามที่ได้รับมอบหมายเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ
มีสวัสดิการ ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าล่วงเวลา ประกันสังคม(ผ่านทดลองงาน) ประกันสุขภาพเพิ่มเติม ค่าภาษา ยูนิฟอร์ม ฯลฯ

หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109365

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขาย/การตลาด

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขาย/การตลาด

งานประจำ : เงินเดือน 20000-30000 (รวม commission)

งานประจำ : 20000-30000 (รวม commission) อุบลราชธานี วารินชำราบ สระสมิง
ติดต่อลูกค้าเพื่อทำการขายสินค้าของโรงงาน (ชิ้นไม้สับ, ไม้แปรรูป, ไม้ท่อน) และ ของส่วนส่งเสริมของโรงงาน
ติดตามผลการขายของลูกค้าเดิมให้เกิดการซื้อซ้ำ พร้อมทั้งติดตามปัญหาของลูกค้า(ถ้ามี)
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109372

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายบัญชีและธุรการ

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายบัญชีและธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน 15000-22,000 หรือมากกว่าข

งานประจำ : 15000-22,000 หรือมากกว่าข อุบลราชธานี วารินชำราบ สระสมิง
- บริหารทีมงาน บริหารด้านการเงิน-การบัญชี บริหารรายรับ-รายจ่าย งานทางด้านภาษี ฯลฯ ด้วยความละเอียด รวดเร็ว และถูกต้อง
- ใช้โปรแกรม Express , Microsoft Excel , Microsoft Word ในการทำงานได้ดี
- ทำสรุปรายงานต่างๆของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 109371

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการโรงงานไม้แปรรูปและโรงชิพไม้

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการโรงงานไม้แปรรูปและโรงชิพไม้

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 - 25,000

งานประจำ : 20,000 - 25,000 อุบลราชธานี วารินชำราบ สระสมิง
- บริหารควบคุมงานการผลิต ไม้แปรรูป และชิ้นไม้สับ ให้ได้ตามที่กำหนดตามมาตรฐาน
- ใช้ความรู้ความสามารถ ทางด้านการคิดคำนวณ ทางด้านวิศวกรรม และการบริหาร รับผิดชอบกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้
- รับผิดชอบทีมงานให้ทำงานอย่างมีระบบระเบียบ และความรับผิดชอบ เพื่อให้ได้ผลงานตามที่หวังเอาไว้
- มีประสบการณ์ในการบริหารคนงาน รับผิดชอบ น้ำใจ ความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทุกคนในทีม
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ หรือทีมงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
- สาม
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานอุบลราชธานี สมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานอุบลราชธานี
อุบลราชธานี ฝึกงานอุบลราชธานี งานชั่วคราวอุบลราชธานี งานนอกเวลาอุบลราชธานี งานประจำอุบลราชธานี งานราชการอุบลราชธานี งานต่างประเทศอุบลราชธานี งานอื่นๆอุบลราชธานี
หางานอุบลราชธานี สมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานอุบลราชธานี
อุบลราชธานี ฝึกงานอุบลราชธานี งานชั่วคราวอุบลราชธานี งานนอกเวลาอุบลราชธานี งานประจำอุบลราชธานี งานราชการอุบลราชธานี งานต่างประเทศอุบลราชธานี งานอื่นๆอุบลราชธานี